Mida näitab mootoriõlide puhul TBN?

Inglisekeelse lühendiga TBN (Total Base Number) tähistatakse leelisarvu. TBN näitab leeliseliste manuste hulka määrdeõlis. Eksperdid nimetavad seda ka mootoriõli leelisreserviks. Leelisreserv annab infot selle kohta, kui palju happeid on võimalik neutraliseerida.

Selleks et määrdeõli stabiilsus ja määrimisvõime säiliksid võimalikult kaua, ei tohi selle pH muutuda happeliseks. Kui õli muutub liiga happeliseks, hakkab ta kiiremini vananema ja lagunema ning tuleb aegsasti ära vahetada.

Manuste lisamisega on võimalik anda õlile vajalik leelisreserv. Leelised neutraliseerivad õlis leiduvaid happeid ja tänu sellele saab õli kauem kasutada. Mootoriõlide puhul neutraliseeritakse nii näiteks happelisi põlemisjääke õlis.

Töös oleva õli leelisarvu (TBN-i) põhjal saab otsustada õli järelejäänud kasutusea üle. Kui TBN on langenud happearvuga sarnasele tasemele, on aeg õli ära vahetada  Leelisreserv peab alati olema suurem kui happearv.

TBN määratakse ASTM D2896 meetodil titraatoriga ning seda väljendatakse mg-des KOH/g.

Mis on TAN?

TAN-i (ingl Total Acid Number) ehk happearvu nimetatakse ka üldhappearvuks. See iseloomustab happeliste ühendite sisaldust ühes grammis määrdeaineproovis. Happearv määratakse ASTM D664 meetodil tiitrimise teel kaaliumhüdroksiidi etanoolilahusega. Reaktsiooniks kulunud kaaliumhüdroksiidi kogust väljendatakse mg-des KOH/g. TAN määratakse peamiselt töötanud õlidel, et hinnata, kas õli on veel kasutuskõlblik või sisaldab juba liiga palju happeid.

Milline on harilikult mootoriõlide TBN?

TBN on mootoriõli puhul oluline näitaja, kuna mootoriõlisse koguneb põlemisjääkidena väga palju happelisi ühendeid. Värskete ottomootoriõlide TBN on 6–13 mg KOH/g.

ACEA on õlide klassifitseerimiseks kehtestanud leelisarvu alammäärad. ACEA C3, C4 ja C5 klassi õlide TBN peab olema ≥ 6,0. ACEA A3/B3 ja A5/B5 klassi õlide TBN on alati üle 8,0. ACEA A3/B4 klassi jõudlusnõuetele vastava mootoriõli TBN peab olema ≥ 10,0.

Tööstusmäärdeainete puhul räägitakse TBN-i asemel neutralisatsiooniarvust. Sellele kehtivad aga hoopis teised standardid.

Näited ADDINOLi määrdeainetest

Oleme alljärgnevalt toonud välja mõned näited meie mootoriõlidest koos leelisarvuga.

Võtke ühendust meie tehnilise meeskonnaga

Tooteid puudutavate küsimustega pöörduge palun meie abivalmi meeskonna poole. Selleks täitke allpool oleva kontaktivormi väljad või helistage numbril +372 627 9999.