Sertifikaadid rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonidelt

Ettevõtte juhtimissüsteemi sertifikaat

TÜV Süd Management Service GmbH on ADDINOL Lube Oil GmbH juhtimissüsteemile väljastanud DIN EN ISO 9001:2015 ja 14001:2015 standarditele vastava kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissertifikaadi.

ADDINOL Lube Oil GmbH juhtimissüsteem hõlmab kõiki valdkondi: sisseostu, tootearendust, tootmist, turustamist ja administratsiooni. See tagab ettevõtlusprotsesside organiseerimis- ja kvaliteedialaste firmasiseste ettekirjutuste järgmise ning seaduste, riiklike ja rahvusvaheliste normide täitmise. Meie juhtimissüsteem saab mõjutusi tehnika arengust ning meie koostööpartnerite ja klientide soovidest. Juhtimissüsteemi abil tagame stabiilse kvaliteedi, keskkonnasäästliku tootmise ja oma toodete pideva edasiarendamise ning suudame kiiresti ja paindlikult reageerida turunõudlusele.

Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem ühendab endas ökonoomsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed eesmärgid. ADDINOL Lube Oil GmbH keskkonnajuhtimissüsteemi peamiseks ülesandeks on parandada ettevõtte panust keskkonna säästmisesse:

  • innovaatiliste keskkonnasõbralike toodete arendamisega,
  • toorainete ja loodusvarade säästliku kasutamisega,
  • energia (vee, kuuma vee, elektrienergia, auru) tarbimise vähendamisega,
  • keskkonnateadliku tootehalduse ja jäätmemajandusega ning
  • saasteainete emissiooni ärahoidmisega.

Sertifitseeritud toidutööstusmäärdeainete tootmisprotsess

QMSI Quality Management Systems International GmbH on väljastanud ADDINOLi toidutööstusmäärdeainete tootmisele, käitlemisele, pakendamisele ja ladustamisele DIN EN ISO 21469:2006 sertifikaadi. See puudutab määrdeaineid, mida kasutatakse toiduaine-, kosmeetika-, farmaatsia- või loomasöödatööstuses ja mille kokkupuude toodanguga pole etteaimatav. Seega hoolitseb ADDINOL oma juhtimissüsteemi raames ka selle eest, et kogu tootmisprotsessi ajal peetakse kinni vastava standardi nõuetest ja hügieeninõuetest ning saastumine võõrainete, võõrkehade ja harilike määrdeainetega on välistatud.

Tootesertifikaadid

Määrdeained, mida kasutatakse toiduainete ja jookide tootmisel ja pakendamisel, ei tohi avaldada negatiivset mõju toiduainete kvaliteedile. Seetõttu ei pea nad mitte üksnes vastama toidualaste õigusnormide nõuetele, vaid olema ka tervisele ohutud, maitsetud ja lõhnatud. Kõik ADDINOLi FoodProof sarja määrdeõlid, määrded ja aerosoolid omavad NSF-H1 sertifikaati, mis on praegu ülemaailmselt kõige tähtsam toiduainetööstuse määrdeainete klassifikatsioon. Sertifitseerimist teostab Ameerika organisatsioon NSF (National Sanitation Foundation). NSF-i registrisse kantud ADDINOLi toodete heakskiite saab vaadata NSF-i andmebaasist.

Religiooniga seotud toiduseadused mõjutavad samuti toiduaine- ja joogitööstusele ettenähtud määrdeainete tootmist ja kasutamist. Regulaarsete audititega ning koššeri ja halal’i sertifikaadiga kindlustab ADDINOL toidutööstusmäärdeainete koostisele ja tootmisele kehtivate religioossete nõuete järgimise.

TÜV Süd Logo ISO 21469 Logo NSF Logo Halal Control Logo Koscher Zertifikat