Koolitused klientidele ja koostööpartneritele

Mille poolest erinevad sõiduautode mootoriõlid üksteisest? Mida peaks silmas pidama liikurmasinate hüdroõlide puhul? Kuidas saab pikendada gaasimootorite tööiga? Kuidas peaks ladustama määrdeaineid?

Mida paremini on kliendid ja koostööpartnerid informeeritud, seda teadlikumalt oskavad nad määrdeõlisid, määrdeid, pastasid ja aerosoole valida ja kasutada. Seetõttu on ADDINOLi akadeemia suunatud masinate või suurte tootmisliinide tehnikutele, mehaanikutele ja operaatoritele. ADDINOLi akadeemia erinevad moodulid annavad ülevaate määrdeainete alustest, erijuhtudest ja sobivatest ADDINOLi toodetest. ADDINOL jagab ekspertteadmisi ja praktilisi nõuandeid Saksamaal ADDINOLi akadeemia ruumides Leunas või kliendi juures kohapeal. Samuti jagab oma teadmisi, korraldab koolitusi ja infopäevi ADDINOLi Ida-Euroopa tehniline meeskond nii Tartus, Tallinnas kui ka kliendi juures.

Huvi korral võtke palun ühendust meie tehnilise meeskonnaga.