Kliendikesksed lahendused tänu kogemustele ja oskusteabele

Lisaväärtusega määrdeained

ADDINOLi määrdeained kannavad kvaliteedimärki ADDINOLI määrdeainedMade in Germany, mis tähistab kvaliteeti, efektiivsust ja täpsust ning seega suurepäraseid usaldusväärseid tooteid. Paljud meie kõrge jõudlusega määrdeained loovad eeldused innovaatilisteks tehnilisteks lahendusteks. Lisaks aitavad nad kaasa energia efektiivsemale kasutusele ja energiatarbe vähenemisele.

ADDINOLi tootevalikust leiab mootorsõidukitele ja tööstusmasinatele üle 650 erineva määrdeõli, määrde, pasta ja aerosooli. Toodete arendamisel lasub raskuspunkt sõiduautodele ja veokitele ettenähtud kütusesäästlikel mootoriõlidel, gaasimootoriõlidel, tööstustransmissiooniõlidel, kõrgtemperatuurilistel ketiõlidel ning turbiiniõlidel.

Olenemata nende otstarbest pakuvad ADDINOLi määrdeained oma kõrge kvaliteedi tõttu alati märkimisväärset lisaväärtust!

Kliendikesksete lahenduste arendamine

ADDINOLi määrdeaineid arendatakse lähtuvalt meie klientide vajadustest. Turu nõuded tulenevad tootjate poolt kasutusele võetud uutest materjalidest ja tehnoloogiatest või muutunud ekspluatatsioonitingimustest. ADDINOL töötab nii tarbijale kui tootjale välja optimaalse määrdeaine. Meie tootearendusosakonna eksperdid toetuvad oma töös pikaajalistele kogemustele, rohketele analüüsitulemustele ja laialdastele teadmistele erinevate tööstusharude tootmisprotsessidest. Koostöö juhtivate masinatootjatega tagab turunõudlusele ja tehnika viimasele sõnale vastavate toodete arendamise.

Raskuspunktid tootearenduses:

  • kütusesäästlikud mootoriõlid
  • gaasimootoriõlid
  • tööstustransmissiooniõlid
  • kõrgtemperatuurilised ketiõlid
  • turbiiniõlid

Esmaklassiline nõustamine ja teenindus 

Lisaks kliendikesksete toodete arendamisele on meie ettevõtte pika ajaloo vältel olnud  alati kesksel kohal ADDINOLi määrdeainete optimaalset kasutust toetav rakendustehniline nõustamine. Meie rakendustehnikaosakonna inseneridel on põhjalikud teadmised triboloogiast. Nad on tuttavad erinevate tööstusharude tootmisprotsessidega ja määrimistehniliste seostega. Laske end nõustada ADDINOLi määrdeainete kasutamise teemal, alates toodete kokkusobivusest ja määrimisplaanide koostamisest kuni puhastamiseks ja hooldamiseks mõeldud toodete kasutamiseni!