ADDINOLi tööstusmäärdeained seavad uusi standardeid

ADDINOL pakub tööstusele kõrge jõudlusega määrdeaineid pea igaks otstarbeks. Innovaatiliste toodetega, nagu Eco Gear tööstustransmissiooniõliga või ADDINOLi gaasimootoriõlidega, mis on ette nähtud maagaasi ja erigaaside jõul töötavatele statsionaarsetele gaasimootoritele, seab ADDINOL uusi standardeid triboloogias. Tööstusõlide sortimenti täiustavad hüdroõlid, korrosioonitõrje- ja kompressoriõlid ehitustööstusele ning liugpinna- ja metallitöötlusõlid töötlevale tööstusele.