ADDINOL HLPD 46

HLPD 46 hüdroõli on pesevate ja dispergeerivate omadustega määrdeaine. See tähendab seda, et mineraalõlile lisatud spetsiaalsete manuste tõttu seob hüdroõli teatud määral vett ja mustust ega kaota seejuures oma määrimisvõimet. Selline hüdroõli sobib ideaalselt kasutamiseks süsteemides, kuhu satub vett, tolmu ja kulumisprodukte.

HLPD 46 nimetus koosneb DIN 51524-2 standardile vastavate hüdroõlide tähistusest HLPD ja arvust 46, mis näitab normeeritud ISO VG viskoossusklassi.

Meie HLPD 46 hüdroõlid

spetsifikatsioonid / litsentsid:

DIN 51524-2 (HLPD), DIN EN ISO 6743-4 (HM), Müller-Weingarten AG (Brugger > 50 N / mm²), Arburg survevalumasinad

täidab nõudeid:
MAN N 698, MB DBL 6721

HLPD 46 omadused

HLPD 46 hüdroõlidel on järgmised omadused:

  • pindaktiivsus
  • suurepärased pesevad omadused
  • dispergeerivad omadused
  • suurepärased kulumisvastased omadused
  • hea kokkusobivus levinud tihendimaterjalidega ja värvide/lakkidega

HLPD 46 temperatuurivahemik

HLPD õlide optimaalne kasutustemperatuur jääb -20 °C ja +90 °C vahele. Seega on need määrdeained kasutatavad laias temperatuurivahemikus. HLPD 46 hüdroõlide hangumistemperatuur on -28 °C ja leekpunkt +242 °C. Tavaoludes ei puutu siiski õli nende piirtemperatuuridega kokku.

HLPD 46 viskoossus

HLPD 46 viskoossus vastab ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade) defineeritud viskoossusklassile. Antud klassi kuuluva hüdroõli kinemaatiline viskoossus peab 40 °C juures jääma vahemikku 41,4 kuni 50,6 mm²/s. Kinemaatilise viskoossuse keskväärtus on seega 46 mm²/s. ISO VG 46 hüdroõli on võrdlemisi vedel, sarnanedes voolamise poolest oliiviõliga. ISO VG klasside skaala ulatub 2-st (väga vedel) kuni 1500-ni (viskoosne).