Õli manused – tähendus ja ülesanded

Manused on lisaained, mida segatakse toote hulka mingite kindlate omaduste saavutamiseks ja ebasoovitud omaduste nõrgendamiseks. Avaldades keemilist ja füüsikalist mõju, muudavad nad naftatoodete omadusi. ADDINOLis on manused tähtsal kohal. Juba ettevõtte nimi, mis on lühend lausest „Additives in Oil“, viitab sellele, et manused on meie määrdeainete elementaarne koostisosa. Baasõlid üksi ei täida kõiki nõudeid, mida määrdeainele esitatakse. Nõnda taluvad näiteks õlid mootorile iseloomulikke kõrgeid töötemperatuure ja maksimumkoormusi ainult siis, kui neile on lisatud sobivad manused. Mõnedes õlides ulatub manuste osakaal kuni 30%-ni.

Manustel on järgmised ülesanded:

 • manused hooldavad mootorit, ülekandemehhanismi või tööstusseadet seestpoolt,
 • manused kaitsevad kulumise ja korrosiooni eest,
 • nad mõjutavad positiivselt mootori, ülekandemehhanismi või tööstusseadme jõudlust ja tööiga.

Iseäranis mootoriõlide puhul mängivad manused suurt rolli. Olenevalt tootjast, mootori tüübist ja ehitusest on vaja mootoriõlis kasutada spetsiaalseid manusesegusid. Seoses sellega on autotootjad kehtestanud hulgaliselt nõudeid, mis soodustavad omakorda arvukate eriõlide arendamist.

Oleme järgnevas tabelis välja toonud kõik olulised manused, mida lisatakse mootori-, transmissiooni- ja tööstusõlidele:

Manused Ülesanded Toimeained
vahustumisvastased manused (vahu inhibiitorid)
 • takistavad õlis vahu teket ja kiirendavad vahu lagunemist
 • vähendavad vahustumiskalduvust tugeva liikumise ja õhu sissepääsu korral
 • polüsiloksaanid
 • polüalküleeni glükooleetrid
desemulgaatorid
 • parandavad määrdeaine vee eraldusvõimet
 • hoiavad ära veest ja õlist koosneva emulsiooni tekke
 • anioonaktiivsed ühendid, nagu leelissoolad või leelismuldmetallide soolad
detergendid/dispergandid (pesumanused)
 • dispergandid: hoiavad õlis väikesed tahked osakesed (tahma, koksi jne) heljumis ja transpordivad need filtrisse
 • detergendid: takistavad muda teket, lahustades setteid; neutraliseerivad happeid
 • detergendid: sulfonaadid, fenaadid, fosfaadid, kaltsiumi- ja magneesiumisoolad
 • dispergandid: merevaikhappe ühendid, nagu suktsiinimiid ja estrid
emulgaatorid
 • vähendavad vee pindpinevust
 • moodustavad stabiilse emulsiooni õlist ja veest
 • rasvhapped
 • seebid
 • ammooniumsoolad
 • polüglükoolid
EP-manused
 • suure survetugevusega sööbimisvastased manused
 • tagavad määrdeaine kelme vastupidavuse suurele survele
 • kaitsevad hõõrdepaari sööbe ja keevitumise eest
 • väävliühendid
 • fosforiühendid
 • klooritud parafiinid
nakkuvust parandavad manused
 • nakkuvust parandavad manused
 • parandavad nakkuvust pindadega
 • olulised eelkõige plastsete määrete ja ketiõlide puhul
 • suure molekulaarmassiga süsivesinikud, nagu polüisobutüleen
korrosioonitõrjemanused (korrosiooniinhibiitorid)
 • kaitsevad metallpindu niiskuse eest, moodustades vett tõrjuva kihi
 • neutraliseerides happeid, hoiavad ära rooste tekke
 • karboksüül- ja dikarboksüülhapete soolad
 • sulfonaadid
 • vahad
oksüdatsiooniinhibiitorid (antioksüdandid)
 • aeglustavad määrdeõlide reageerimist hapnikuga
 • aeglustavad õli vananemist
 • lükkavad edasi õli paksenemist, hapete ja muda teket
 • amiinid
 • fenoolid
 • fosfitid
 • sulfitid
hangumistemperatuuri alandid
 • parandavad määrdeaine voolavust madalatel temperatuuridel
 • takistavad parafiinikristallide liitumisest tingitud õli paksenemist
 • alküülitud naftaleenid ja fenoolid
 • polümetakrülaadid
hõõrdemodifikaatorid (friction modifier)
 • annavad määrdeainele sobivad hõõrdeomadused
 • enamasti on eesmärk vähendada hõõrdumist
 • rasvhapped
 • amiinid
 • amiinfosfaadid
 • õrnad EP-manused
kulumisvastased manused (anti wear)
 • nakkuvad polaarsuse tõttu metallpindadega
 • AW-manused hoiavad ära hõõrdepaarivahelise kontakti segahõõrdumisel
 • kaitsevad sööbe ja kulumise eest
 • fosfori- ja väävliühendid
 • tsinkditiofosfaadid
 • olefiinid
 • rasvhappe estrid
 • molübdeendisulfiid
 • grafiit
VI parendid
 • optimeerivad määrdeainete temperatuurisõltuvust
 • määrdeaine püsib külmaga vedel ega muutu liiga paksuks
 • ei lase määrdeainel muutuda soojaga liiga vedelaks, et õlikelme ei katkeks
 • olefiini kopolümeerid
 • polümetakrülaadid
 • stüreeni-butadieeni kopolümeerid
Manuste õige vahekord õlis on vaja rangelt paika panna

Manuste õige vahekord õlis on vaja rangelt paika panna

Kas manuseid võib eraldi määrdeainele juurde segada?

Ei, sest manused toimivad vajalikul moel ainult siis, kui nad on segatud baasõli hulka õiges vahekorras. Manuste ideaalne kombinatsioon selgitatakse pikkade katsetustega välja laboris. Ärge seetõttu kunagi segage valmis määrdeainete hulka eraldi lisandeid. Autotootjad suhtuvad manuste omavolilisse lisamisse taunivalt. Võib juhtuda, et määrdeaine ei toimi siis enam nii, nagu vaja, ja hõõrdepindadele tekivad pikapeale kahjustused. ADDINOLi õlid vastavad arvukatele sõidukitootjate spetsifikatsioonidele ning on kasutatavad originaalkujul.

Ainus meiepoolne soovitus seoses juurde lisatavate manustega on kasutada enne õlivahetust loputusõli mootori pesuks, et tuua koos vana õliga võimalikult palju mustust välja.

Manused teistes kasutusvaldkondades

Manuseid ei kasutata sugugi ainult määrdeainete koostises. Neid lisatakse ka muudele toodetele. Paljudes toodetes on manuste kasutamine suisa ette kirjutatud. Ilma nendeta ei täidaks näiteks kütused, nagu diisel ja bensiin, tänapäevaste mootorite nõudeid. Bensiinis on manuste ülesanne tõsta detonatsioonikindlust ja diislis suurendada külmakindlust.

Tüüpilised tooted, millele lisatakse manuseid, on:

 • kütused, nagu diisel, bensiin või kütteõli,
 • pinnakatted, nagu lakid,
 • plastid,
 • toiduained (konsistentsi, maitse, värvi, säilivuse jm muutmiseks).

Teatud mõttes puutume manustega kokku iga päev. Me ei pruugi sellest lihtsalt ise teadlikud olla.

Võtke ühendust meie tehnilise meeskonnaga

Tooteid puudutavate küsimustega pöörduge palun meie abivalmi meeskonna poole. Selleks täitke allpool oleva kontaktivormi väljad või helistage numbril +372 627 9999.