ADDINOLi eksperdid soovitavad – nõuanded tootjalt

Hankige arusaadavas keeles ekspertteadmisi ja praktilisi nõuandeid määrdeainete ja nende kasutamise kohta otse tootjalt.

Abrasiivkulumine

Abrasiivkulumist nimetatakse ka abrasiooniks. Üks hõõrdepind mõjutab teist ning põhjustab pinna ebatasasuste tõttu vastaspinna kulumist või materjali murenemist.

ADDINOLi jahutusvedelik – kasutusvalmis ja heakskiidetud

Lisaks usaldusväärsele määrimisele mängib gaasimootori töökindluse tagamisel määravat rolli soojusvahetus.

Adhesioonkulumine

Adhesioon- ehk sööbekulumine tekib materjaliosakeste ülekandumisel ühelt pinnalt teisele. Seda esineb peamiselt halvasti määritud vastaspindade liugehõõrdumisel.

Hammasrataste määrimine

Hammasrattaid kasutatakse ülekannetes pöörlemiskiiruse ja pöördemomentide ülekandmiseks ja muutmiseks. Seejuures räägitakse hammasülekannetest.

Hangumistemperatuur

Hangumistemperatuuri saab kirjeldada ka õli voolamispunktina või käitumisega madalal temperatuuril. See on madalaim temperatuur, mille juures õli katsetingimustes veel voolab ja on kasutatav.

HC sünteesõli

HC sünteesõli all mõistetakse määrdeaine baasõli, mida on rafineeritud hüdrokrakkimise teel. HC on lühend sõnast hüdrokrakkimine. HC sünteesõli on tugevalt rafineeritud mineraalõli, mida iseloomustab väga kõrge puhtusaste.

Kuullaagrite määrimine

Kuullaager on veerelaager, mille veerekehadeks on üks või kaks rida kuule. Kuullaagreid kasutatakse väikeste kuni keskmiste radiaalkoormuste vastuvõtmiseks.

Leekpunkt

Leekpunkt on madalaim temperatuur, mille juures kuumutatud õliproovi kohal olev õhu ja õliauru segu korraks süttib ja seejärel uuesti kustub.

Liugelaagrite määrimine

Liugelaagri puhul hoiavad laagrid ja juhikud üksteise suhtes liikuvaid mootori- ja masinaosi kindlates ettenähtud raamides.

Manused

Manused on lisaained, mida segatakse toote hulka mingite kindlate omaduste saavutamiseks ja ebasoovitud omaduste nõrgendamiseks. Avaldades keemilist ja füüsikalist mõju, muudavad nad naftatoodete omadusi.

Mida tähendab LSPI?

Lühendi LSPI taga peitub inglisekeelne termin Low Speed Pre Ignition. Eesti keeles tähendab see kütuse enneaegset süttimist madalatel pööretel.

Mis erinevus on mootori- ja transmissiooniõlil?

Kõige tuntumad automäärdeained on mootori- ja transmissiooniõli. Neid kasutatakse auto erinevates sõlmedes ja nad täidavad erinevaid ülesandeid.

Määrdeained elektrituulikutele

Löögid ja võnked, muutlik tuulekiirus ja temperatuurikõikumised tähendavad elektrituuliku ülekandemehhanismile, laagritele ja hüdroagregaatidele suurt koormust.

Määrde konsistentsi määramine

Määrete konsistentsi saab määrata standardiseeritud mõõtmismeetodiga katsekoonuse sissetungimissügavuse ehk penetratsiooni järgi.

Määrdeained vanasõidukitele ja youngtimer’itele

Vanasõidukid ja youngtimer’id esitavad kasutatavale määrdeainele teistsuguseid nõudeid kui praeguse aja sõidukid. Tänapäevased mootoriõlid sisaldavad erinevaid manuseid.

Neutralisatsiooniarv

Neutralisatsiooniarv (sks lühend NZ / ingl lühend NN) näitab hapete või aluste sisaldust määrdeõlis. See tuuakse välja tööstusmäärdeainetel, nagu reduktori-, hüdro- või ketiõlidel.

Nihkepinge stabiilsus

Nihkepinge stabiilsus ehk vastupidavus nihkepingele (ingl shear stability) kirjeldab õli võimet pidada vastu talle mõjuvatele nihkejõududele ja sellest tingitud mehaanilisele destruktsioonile purunemise ja rebenemise teel.

Poolsünteetiline õli

Poolsünteetilise õli all peetakse silmas segu sünteetilistest ja mineraalsetest õlidest. IV ja V rühma sünteetiliste baasõlide osakaal peab seejuures olema vähemalt 10%.

Sukeldusõlitus

Sukeldusõlitus on määrimisviis, mis on levinud eeskätt reduktorite puhul. Seejuures paiknevad hammasülekande alumised hambad õlivannis ehk hammasrattad on sukeldunud õlisse.

Süsteemide puhastus ja kaitse

Kettide, liugdetailide ja rullsüsteemide hoolduse raames soovitame tõrgeteta töö tagamiseks puhastada süsteemi regulaarselt tootega ADDINOL System Cleaner HT.

TBN

Inglisekeelse lühendiga TBN (Total Base Number) tähistatakse leelisarvu. TBN näitab leeliseliste manuste hulka määrdeõlis. Selles kontekstis räägitakse ühtlasi mootoriõli leelisreservist.

Triboloogia

Triboloogia on teadusharu, mis uurib kokkupuutes olevate ja üksteise suhtes liikuvate pindade vahel toimuvaid protsesse ehk hõõrdumist, kulumist ja määrimist. Triboloogia vaatleb vastastikmõjusid erinevate tahkete kehade ning tahkete kehade ja vedelike või gaaside vahel.

Täissünteetiline õli

Täissünteetilised õlid on tehislikult valmistatud määrdeõlid, millel on mineraalõlidega võrreldes paremad omadused. Täissünteetilisi õlisid saadakse keemilise töötlemise, nagu sünteesi või polümerisatsiooni teel.

Veerelaagrite määrimine

Veerelaagreid kasutatakse paljudes erinevates masinates. Muu hulgas nt kellamehhanismides, valtspinkides, tööstusseadmetes, jalgratastes, autodes ja laevades.

Viskoossus

Viskoossus kirjeldab vedeliku voolavust ehk täpsemalt vastupanuvõimet voolamisele, mis on tingitud vedeliku osakeste sisehõõrdumisest. Viskoossus on üks tähtsamaid vedeliku füüsikalisi suurusi.