Õlivahetusvälpade pikendamine ADDINOLi analüüsiteenusega

Paljud ADDINOLi määrdeained peavad tunduvalt kauem vastu kui tavatooted ja optimeerivad masina tööiga. Nii on näiteks ADDINOLi gaasimootoriõlide tööiga kuni 50% pikem kui harilikel gaasimootoriõlidel. ADDINOL Eco Gear sarja määrdeained hoolitsevad pikkade aastate vältel reduktorite tõrgeteta töö eest tööstuses ja elektrituulikutes. Seejuures on stabiilse ja efektiivse töö eelduseks õli seisundi regulaarne kontroll.

Proovi lihtne võtmine – üksikasjalik ja ülevaatlik analüüs

ADDINOLi analüüsiteenusega on gaasimootori-, tööstustransmissiooni- või turbiiniõlide ja jahutusvedelike seisund kergesti jälgitav. Käitajatele kindlustatakse optimaalsed õlivahetusvälbad koos maksimaalse töökindlusega. Analüüsi vastus sisaldab tabeli ja diagrammide kujul ülevaadet analüüsitulemustest ning meie ekspertide soovitust selle kohta, kas õlivahetusvälp võib jääda samaks, kas seda tohib pikendada või tuleb seda mingil põhjusel lühendada.

Minimaalne vaev ja maksimaalne kindlustunne

 • valmis komplektid proovide hõlpsaks võtmiseks
 • proovitopsi ja saatelehe saatmine
 • proovide analüüsimine akrediteeritud laboris
 • õli põhinäitajate hindamine ADDINOLi tehnikaosakonna inseneride poolt
 • individuaalne kasutussoovitus lähtuvalt õli ja/või seadme seisundist
 • individuaalne soovitus, millal lasta teha järgmine analüüs

Nii saab tööd, hooldust ja õlivahetust mugavalt planeerida ning kasutada masina ja selle osade jaoks ohutult ära kogu määrdeaine potentsiaali.

Ülevaade eelistest:

 • kompetentne nõustamine ADDINOLi poolt
 • õli ja seadme või seadmeosade seisundi järelevalve
 • riskide minimeerimine ja töökindluse suurenemine
 • ressursside sääst ja optimeeritud kulude kontroll
 • hooldustööde ja õlivahetuse parem planeerimine
 • masinatootjate garantiitingimuste täitmine, nt gaasimootorite puhul
 • masinarikkekindlustuse tingimuste täitmine