ANDMEKAITSETINGIMUSED JA KÜPSISTE KASUTAMINE

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ADDINOL Lube Oil OÜ (Lao tee 1, 61715 Tõrvandi, Eesti, reg kood: 10184610).

Käesolev andmekaitsetingimuste ja küpsiste kasutamise teavitus (edaspidi teavitus) reguleerib isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist ADDINOL Lube Oil OÜ veebilehel www.addinol.ee (edaspidi veebileht).

Andmekaitsetingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Andmekaitsetingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie teavituses.

Kehtiv alates  25.05.2018

 

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad ADDINOL Lube Oil OÜle omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine või kontaktivormi kaudu ühenduse võtmine.

Teenused on kõik ADDINOL Lube Oil OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, sh alla laetavad materjalid või konsultatsioonid.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. ADDINOL Lube Oil OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

ADDINOL Lube Oil OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel uudiskirja meililistiga;
 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt kontaktivormi edastamisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

ADDINOL Lube Oil OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, toodetest ja kampaaniatest, kuid seda vaid tema eelneval nõusolekul.

ADDINOL Lube Oil OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on ADDINOL Lube Oil OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub ADDINOL Lube Oil OÜ kasutajale teenuseid.

ADDINOL Lube Oil OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi,
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist koostööpartnerile, ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Lisaks eeltoodule avaldab ADDINOL Lube Oil OÜ kasutajate andmeid selleks õigustatud riigiasutustele, õiguskaitseorganitele ja kohtule. Lisaks võime jagada teavet, et uurida, takistada, või võtta kasutusele meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega või seoses pettuse kahtlusega.

Kui Te klikite mõnele meie kodulehel toodud lingile, mis suunab Kasutaja veebilehelt edasi kolmandast isikust organisatsiooni või ettevõtte kodulehele, siis isegi kui veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma ADDINOL Lube Oil OÜ kontrolli kolmanda osapoole veebilehe üle ega vastuta kolmanda isiku tegevuse eest. Meie veebilehelt kolmanda isiku veebilehele navigeerimisel peaksite enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

ADDINOL Lube Oil OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks:

 • raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest
 • meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada
 • kontaktivormi kaudu edastatud andmeid nii kaua, kuni kasutaja on saanud vastuse

ADDINOL Lube Oil OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@addinol.ee. Kui kasutaja kuulub ADDINOL Lube Oil OÜ poolt hallatavasse meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

KÜPSISED

ADDINOL Lube Oil OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades ADDINOL Lube Oil OÜ veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga kõik veebilehe funktsioonid olla enam kasutajale kättesaadavad.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab ADDINOL Lube Oil OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

 

ANDMEKAITSETINGIMUSTE JA KÜPSISTE KASUTAMISE MUUTMINE

ADDINOL Lube Oil OÜ jätab endale õiguse muuta andmekaitsetingimusi ja küpsiste kasutamist ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Andmekaitsetingimuste ja küpsiste kasutamine on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@addinol.ee.

 

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja ADDINOL Lube Oil OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult ADDINOL Lube Oil OÜ loal. Juhime Teie tähelepanu sellele, et mõningad veebilehe fotod ja illustratsioonid on kaitstud kolmandate isikute autoriõigustega.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.