ADDINOLi gaasimootoriõlid – maksimaalne efektiivsus

ADDINOLi gaasimootoriõlid on arendatud eesmärgiga tagada elektri ja soojuse koostootmisjaamade maksimaalne efektiivsus ja töökindlus. Nad on toodetud kvaliteetsetest mineraalõli rafinaatidest ja uudsetest manustest ning kohandatud nüüdisaegsete gaasimootorite komplekssetele nõuetele. Meie gaasimootoriõlide valikust leiab sobiva toote igat liiki gaasile ja kõikideks ekspluatatsioonitingimusteks. ADDINOLi gaasimootoriõlisid kasutatakse biogaasijaamades ning prügila-, reovee-, kaevandus- ja maagaasiga töötavates seadmetes. Olgu kõrged töötemperatuurid või suur saasteainesisaldus, nad on spetsiaalselt arendatud gaasimootorite äärmuslike nõuete täitmiseks.

Võtke kasutusele ADDINOLi gaasimootoriõlid, nagu ADDINOL MG 40-Extra Plus biogaasijaamades või ADDINOL Eco Gas 4000 XD maagaasiga töötavates mootorites.

Ülevaade eelistest:

  • väiksemad hoolduskulud tänu pikemale õlivahetusvälbale
  • usaldusväärne kulumiskaitse
  • tõhus kaitse sadestiste ja korrosiooni eest
  • mootori laitmatust puhtusest tulenev suurepärane efektiivsus
  • tõrgeteta töö ja mootori pikk tööiga
  • heakskiidud juhtivatelt masinatootjatelt
  • meie tehniliste ekspertide suurepärane personaalne teenindus

Huvitavat lugemist gaasimootoriõlidest

Heakskiidud | Kasutusalad | Koostis | Omadused | Õlivahetusvälp

Gaasimootoriõlidele antud heakskiidud

ADDINOLi gaasimootoriõlide suurepärase jõudluse kasuks räägivad arvukad heakskiidud juhtivatelt mootoritootjatelt: GE Jenbacher, MWM, Caterpillar, MAN, MTU Onsite Energy, Tedom, Perkins.

Gaasimootoriõlide kasutusalad

ADDINOLi gaasimootoriõlisid on võimalik kasutada nii tööstusseadmetes kui ka kodumajapidamiste väikekoostootmisseadmetes.

Tugev happesus biogaasimootorites

Äärmiselt happeliste prügilagaaside (biogaaside) kasutamine gaasimootorite kütusena tähendab nii mootorile kui ka mootoriõlile väga suurt koormust. Sellele on aga olemas ideaalne lahendus – ADDINOL MG 40-Extra Plus biogaasimootoriõli, mille suur leelisreserv võimaldab usaldusväärselt neutraliseerida biogaasi põlemisel tekkivaid happelisi ühendeid. Tööks suure saasteainesisaldusega prügila- ja biogaasidega sobib suurepäraselt ka ADDINOL Gas Engine Oil LG 40, mis on spetsiaalselt arendatud GE Jenbacheri 4. ja 6. seeria mootoritele.

ADDINOLi määrdeainetega töötav Jenbacheri gaasimootor

Õli maagaasimootoritele

Maagaas ja puhastatud erigaasid põlevad puhtamalt kui tavalised erigaasid ja vajavad seetõttu väiksema leelisreserviga mootoriõli. Maagaas saavutab aga põlemisel tunduvalt kõrgema temperatuuri. Pealegi on mootorid varustatud sageli katalüsaatoritega, mis vähendavad heitgaaside saasteainesisaldust. Sellisel juhul on vaja kasutada väiksema sulfaattuhasusega gaasimootoriõlisid. Mineraalne ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA on väikse tuhasusega gaasimootoriõli, mis moodustab termooksüdatsioonikindluse tõttu stabiilse õlikelme ja püsib vananemiskindel ka äärmuslikel temperatuuridel. ADDINOL Gasmotorenöl MG 40-Extra LA oksüdeerub ja vananeb aeglasemalt ning on seetõttu ka vastupidavam viskoossuse suurenemisele oksüdatsiooni tagajärjel. Õli jõuab kindlalt kõikidesse määrimiskohtadesse ja õlikelme ei katke. Lisaks tekib tunduvalt vähem oksüdatsioonist tingitud orgaanilisi happeid, mis kahjustavad korrodeerivate reaktsioonisaadustena mootorit. Ühtlasi takistab ta sadestiste teket, tagades klappide, kolbide, kolvirõngaste ja silindrihülsside maksimaalse töövõime. Nii saavutatakse gaasimootoriõliga ADDINOL MG 40-Extra LA tunduvalt pikemad õlivahetusvälbad.

ADDINOL Gas Engine Oil NG 40 on edasiarendus meie gaasimootoriõlist ADDINOL MG 40-Extra LA. Seda kõrge jõudlusega mineraalset mootoriõli iseloomustab samuti termooksüdatsioonikindlus, mis tagab usaldusväärse määrimise ka kõrgetel temperatuuridel ja kõikides ekspluatatsioonitingimustes. Lisaks on garanteeritud parim kulumiskaitse ja mootori laitmatu puhtus. ADDINOL Gas Engine Oil NG 40 sobib eelistatult kasutamiseks kõikidel võimsustel maagaasiga või puhastatud gaasidega töötavates katalüsaatoriga GE Jenbacheri, MWM-i ja Caterpillari mootorites.

Maagaasimootor

Töötav maagaasimootor

keti määrdeained

ADDINOLi jahutusvedelik – kasutusvalmis ja heaks kiidetud

Lisaks usaldusväärsele määrimisele mängib gaasimootori töökindluse tagamisel määravat rolli soojusvahetus.

Gaasimootoriõli väikekoostootmisseadmetele

Üha populaarsemaks on muutunud kodumajapidamiste detsentraliseeritud energiavarustus väikekoostootmisseadmetega. Elektri ja soojuse koostootmine võimaldab energiat (peamiselt maagaasi) optimaalselt ära kasutada. Elektri ja soojuse koostootmise põhimõttel töötavate mikrokoostootmisseadmete kasutustegur on üle 80%. Soojus- või elektrilise koormuse järgi juhitavate seadmete sagedase käivitamise ja seiskamise tõttu töötavad mootorid äärmuslikes tingimustes. ADDINOL Gasmotorenöl MG 40 PowerSynth sobib optimaalselt maagaasiga töötavatele kompaktsetele väikekoostootmisseadmetele, mis saavutavad isegi väikse õlikoguse juures optimaalse jõudluse ning mille hoolduskulud on väiksed.

Koostootmisjaamu iseloomustab suur energiatõhusus

Gaasimootoriõlide koostis ja kvaliteedikatsed

Gaasimootoriõli retsepti väljatöötamine pole sugugi kerge ülesanne. Ühelt poolt esitavad erinevad seadmetootjad määrdeainele kompleksseid nõudeid, teiselt poolt on kasutusalad väga mitmekesised ja igat seadet tuleb vaadelda individuaalselt. Tootearendus on olnud meie ettevõttes alati kesksel kohal. Gaasimootoriõlide arendamisel oleme juba aastaid teinud tihedat koostööd juhtivate mootoritootjatega, sest mootoriõli on tänapäeval tähtis konstruktsiooni osa ja ainult õige määrdeainega on võimalik tagada seadme kindel ja stabiilne töö.

Esmalt on vaja välja valida baasõlid ja manused, mida uuritakse meie laboris. Enne kui uus gaasimootoriõli läbib erinevate mootoritootjate juures käituskatsed, analüüsitakse seda põhjalikult ADDINOLi laboris. Tootjate koormuskatsete nõuded erinevad oma pikkuse, katsekriteeriumide ja rõhuasetuse poolest. Nõutud töötundide arv on tootjati erinev ja võib ulatuda kuni 16 000 töötunnini. Kasutusloa saamiseks on vaja läbida praktiline katsefaas ühes või kahes mootoris. Iga käituskatse lõpeb ülevaatusega. Seejuures kontrollitakse pärast mootori lahtivõtmist üksikuid mootoriosi. Praeguseks on meil olemas aastatepikkused käituskatsekogemused ja üle ühe miljoni analüüsiväärtuse. Igal aastal lisandub neile ligi 80 000 kuni 100 000 analüüsiväärtust.

Addinol

Igat gaasimootoriõli valmistatakse ja testitakse hoolikalt

ADDINOLi gaasimootoriõlide omadused

Meie gaasimootoriõlide tööiga on kuni 50% pikem kui tavapärastel gaasimootoriõlidel. ADDINOLi gaasimootoriõlide vahetusvälbad määratakse individuaalselt. Õli tööiga ja seisundit kirjeldavad analüüsiväärtused, kuid mootori puhtuse ja võimaliku kulumise kohta saab infot ainult boroskoobiga või mootori lahtivõtmisel.

ADDINOLi gaasimootoriõlidega töötanud mootorid on erakordselt puhtad ja neil puuduvad märkimisväärsed kulumisjäljed. Nii tagavad nad mootoriosade maksimaalse jõudluse ja pika tööea. Klapimehhanismile, kolvihõlmadele, laagritele ja silindrihülssidele ei teki sadestisi. Mootorid saavad töötada täiel võimsusel.

Tänu heale määrimisele on sel alumiiniumkolvil näha vaevumärgatavad kasutusjäljed

Individuaalselt määratud maksimaalne õlivahetusvälp

Gaasimootori stabiilse töö eelduseks on õli seisundi regulaarne kontroll ja õli vahetamine etteantud intervallide järel. Kasutades ADDINOLi analüüsiteenust, saab käitaja ülevaate õli tähtsaimatest parameetritest ja optimaalse õlivahetusvälba soovituse lähtuvalt konkreetsest seadmest.

Õlivahetusvälbad koostootmisseadmete käitajatele

Koostootmisjaama stabiilse ja tulusa töö eelduseks on õli seisundi regulaarne kontroll ja õli vahetamine etteantud intervallide järel. Seda nõuavad ka gaasimootoritootjad ja kindlustusseltsid. Seetõttu jälgime ADDINOLi gaasimootoriõlisid nende kasutuse käigus regulaarsete õlianalüüsidega. Sõltumatu labor kontrollib Teie õli seisundit muu hulgas järgmiste väärtuste põhjal: viskoossus ja viskoossuse suurenemine, oksüdatsioon ja nitreerumine. Samuti määratakse kulumisproduktide ja saasteainete sisaldus. Lisaks inital-pH-le on prügila- ja reoveegaaside puhul tähtis eelkõige üldleelisarvu (TBN) ja üldhappearvu (TAN) suhe. Need väärtused näitavad, kuivõrd on õli saastunud korrodeerivate hapetega.

Spetsiaalse maatriksi abil, mis põhineb mootoritootjate kehtestatud piirmääradel ning käituskatsetel ja reaalses kasutuskeskkonnas mõõdetud väärtustel, selgitame välja individuaalselt Teie mootorile sobiva õlivahetusvälba, võttes arvesse kohapealseid tingimusi ning mootori ja õli seisundit. Õlivahetusvälp ei ole siiski muutumatu suurus. Seda mõjutavad mootori ekspluatatsioonitingimused, gaasi kvaliteet, õli kogus ja õli kvaliteet. Kuna need mõjutegurid võivad varieeruda, on õli seisundi korrapärane jälgimine eriti tähtis. Optimaalne õlivahetusvälp on efektiivse töö ja mootori maksimaalse tööea eeldus.

Oma analüüsiteenuse jaoks vajame Teie mootori andmeid. Usaldusväärse tulemuse saamiseks on eriti tähtis andmete hoolikas kogumine. Iga meie saadetav analüüsi vastus sisaldab ülevaadet viimastest ja eelnevatest analüüsitulemustest tabeli ja diagrammide kujul ning infot selle kohta, kas õlivahetusvälp võib jääda samaks, kas seda tohib pikendada või tuleb seda mingil põhjusel lühendada.