ADDINOL HLPD 68

HLPD 68 on pesevate ja dispergeerivate omadustega mineraalõlipõhine hüdroõli, mis ei sisalda tsinki, raskmetalle ega silikooni. Toode on valmistatud kvaliteetsetest mineraalõli rafinaatidest ning vananemiskindlust, korrosiooni- ja kulumiskaitset parandavatest ja pesevatest manustest.

HLPD 68 nimetus koosneb DIN 51524-2 standardile vastavate hüdroõlide tähistusest HLPD ja arvust 68, mis näitab normeeritud ISO VG viskoossusklassi.

Meie HLPD 68 hüdroõlid

ADDINOL HYDRAULIKÖL HLPD 68

spetsifikatsioonid / litsentsid:

DIN 51524-2 (HLPD), DIN EN ISO 6743-4 (HM)

täidab nõudeid:
MAN N 698, MB DBL 6721HLPD 68

ADDINOL HYDRAULIKÖL HLPD 68

HLPD 68 omadused

HLPD 68 hüdroõlidel on järgmised omadused:

  • pindaktiivsus
  • suurepärased pesevad omadused
  • dispergeerivad omadused
  • suurepärased kulumisvastased omadused
  • hea kokkusobivus levinud tihendimaterjalidega ja värvide/lakkidega

HLPD 68 temperatuurivahemik

HLPD 68 tähistusega hüdroõlide hangumistemperatuur on ca -26 °C. Sel temperatuuril on õli veel enam-vähem võimeline voolama. Leekpunkt on umbes +245 °C. Alates sellest temperatuurist võib õli süttida. Optimaalne kasutustemperatuur jääb siiski -20 °C ja +90 °C vahele. Selles temperatuurivahemikus saab õli probleemideta kasutada.

HLPD 68 viskoossus

HLPD 68 viskoossus vastab ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade) defineeritud viskoossusklassile. Antud klassi kuuluva hüdroõli kinemaatiline viskoossus peab 40 °C juures jääma vahemikku 61,2 kuni 74,8 mm²/s. Kinemaatilise viskoossuse keskväärtus on 68 mm²/s. ISO VG 68 hüdroõli sarnaneb voolamise poolest toiduõliga. See on suhteliselt vedel õli, kui võtta aluseks ISO VG klasside skaala, mis ulatub 2-st (väga vedel) kuni 1500-ni (viskoosne).