ADDINOL HLP 22

HLP 22 hüdroõlisid kasutatakse hüdrosüsteemi töövedelikuna tööstus- ja liikurmasinates. Nad absorbeerivad suurt töörõhku (üle 200 bar), kaitsevad kulumise eest ja hoiavad ära materjali enneaegse vananemise.

DIN 51524-2 standardis on defineeritud HLP märgistusega hüdroõlide omadused. Need on hüdroõlid, millele on lisatud vananemis- ja korrosioonivastased ning hõõrdumist ja kulumist vähendavad manused. Arv 22 on hüdroõli kinemaatilise viskoossuse keskväärtus (mm²/s) 40 °C temperatuuril ja tähistab vastavat ISO VG viskoossusklassi.

Meie HLP 22 hüdroõlid

HLP22

spetsifikatsioonid / litsentsid:

DIN 51524-2 (HLP), DIN 51519, ISO 3448, DIN EN ISO 6743-4 (HM)

täidab nõudeid:
Bosch-Rexroth

HLP 22S

spetsifikatsioonid / litsentsid:

DIN 51524-2 (HLP), DIN 51517-3 (CLP), DIN 51519, ISO 3448, DIN EN ISO 6743-4 (HM)

HLP 22 viskoossus

HLP 22 viskoossus vastab ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade) defineeritud viskoossusklassile. Antud klassi kuuluva hüdroõli kinemaatiline viskoossus peab 40 °C juures jääma vahemikku 19,8 kuni 24,2 mm²/s. Kinemaatilise viskoossuse keskväärtus on 22 mm²/s. ISO VG 22 klassi kuuluvad õlid on üsna vedelad ja peaaegu vesised. ISO VG klasside skaala ulatub 2-st (väga vedel) kuni 1500-ni (viskoosne).

Mille poolest erinevad üksteisest HLP 22 ja HLP 46?

HLP 22 hüdroõlid on esiteks väiksema viskoossusega ehk vedelamad kui HLP 46 hüdroõlid. See tuleneb vastavatest ISO VG klassidest, millesse õlid liigituvad. Kui HLP 22 kinemaatilise viskoossuse keskväärtus on 22 mm²/s, siis HLP 46 hüdroõli vastav näitaja on 46 mm²/s. Mida suurem arv, seda viskoossem õli.

Teiseks on HLP 22 töövedelikel madalam hangumistemperatuur kui HLP 46 õlidel, mistõttu on neil paremad külmvoolavusomadused. HLP 46 õlidel on aga jällegi kõrgem leektemperatuur ja seetõttu on nad HLP 22 hüdroõlidest kuumakindlamad.

See, milline õli Teie hüdroajamile sobib, sõltub kasutusalast ja masinatootja nõuetest. Kui Te pole kindel, millist hüdroõli peaksite kasutama, võime Teile meeleldi nõu anda.

Kas HLP 22 ja HLP 46 õlisid võib omavahel segada?

HLP 22 ja HLP 46 klassi hüdroõlisid saab omavahel segada. Õlid moodustavad homogeense segu ega eraldu üksteisest. Kuna aga segunemisel muutuvad kummagi õli omadused, ei soovita me õlisid omavahel segada. Kui segunenud õlide omadused ei vasta enam seadmetootja nõuetele, võib see endaga kaasa tuua kulumise suurenemise või halvimal juhul seadme rivist väljalangemise. Kallake seadmesse ainult ühe ISO VG klassi õli. Kui Te pole kindel, milline hüdroõli süsteemis on, vahetage parem õli ära, selle asemel, et valada peale ebasobivat töövedelikku. Enamasti annab seadmetootja nagunii ette, millise viskoossusklassi määrdeõli tohib kasutada.