Mis on leekpunkt?

Leekpunkt on madalaim temperatuur, mille juures kuumutatud õliproovi kohal olev õhu ja õliauru segu korraks süttib ja seejärel uuesti kustub.

Temperatuuri, mille juures õli ja õhu segu põleb vähemalt viis sekundit või kauem, nimetatakse süttimistemperatuuriks. Süttimistemperatuur on tavaliselt vaid mõni kraad kõrgem kui leektemperatuur.

Leekpunkt ei näita veel üksi õli kvaliteeti ja sobivust. Samuti ei ole selle põhjal võimalik teha järeldusi õlikulu kohta sisepõlemismootoris.

Kuna leekpunkt on määrdeainete puhul oluline näitaja, määratakse see kõikidel õlidel. Leekpunkt aitab piiritleda õli kasutustemperatuuri. Loomulikult ei saa kasutada 150 °C leekpunktiga õli masinas, kus valitsevad üle 150 °C maksimumtemperatuurid. Tule- ja plahvatusoht oleks liiga suur.

Üle 79 °C leektemperatuuriga õlide leekpunkt määratakse ISO 2592 standardi järgi Clevelandi lahtise tiigli meetodil. Madalama leektemperatuuriga õlide leekpunkti määramiseks kasutatakse Abel-Pensky (DIN 51755) või Pensky-Martensi (DIN 51758) kinnise tiigli meetodit. Standardiseeritud katsemeetodid tagavad konstantsed põhieeldused ja keskkonnatingimused. Nii on võimalik erinevate õlide leekpunkte omavahel võrrelda.

Õli kuumutatakse aeglaselt standardiseeritud katsetingimustes

Igal õlil on erinev leekpunkt. Nõutav leekpunkt sõltub õli kasutusalast. Üldiselt on nii, et parafiinsete õlide (tihedusega 860 kuni 890 kg*m-3) leekpunkt jääb 200 °C ja 280 °C vahele. Nafteensete õlide (tihedusega 890 kuni 960 kg*m-3) leekpunkt on maksimaalselt 235 °C.

Sõiduautode mootoriõlide leekpunktid jäävad harilikult 200 °C ja 270 °C vahele. ADDINOLi mootoriõlidel on üle 200-kraadine leekpunkt.

Mõnede eriotstarbeliste tööstusõlide leekpunkt on suisa üle 300 °C.

Iseäranis sisepõlemismootorites võib juhtuda, et õli seguneb pärast pikemat kasutust kütusega, mille tulemuseks on õli lahjenemine. Saasteainete, kütuse või vee sissetung on ka muude õlide leekpunkti langemise põhjuseks. Kui leekpunkt langeb alla 150 °C, tuleks õli ära vahetada, et vältida tuleohtu.

Määrde ja õli erinevus

Vastupidiselt õlidele ei oma määrete puhul leekpunkt erilist tähtsust. Määrete üheks tähtsaimaks omaduseks on hoopis tilkepunkt. Tilkepunkt on temperatuur, mille saavutamisel hakkab määre välja jooksma. See tähendab seda, et tahkesti ei seo enam õli ja määre muutub vedelaks. Tilkepunkti saavutamisel ei suuda määre enam tekitada vajalikku määrdeainekelmet. Kõrgtemperatuuriliste määrete tilkepunkt võib ulatuda umbes 300 kraadini.

2-taktiliste mootoriõlide leekpunkt

Kuna paljud 2-taktiliste mootorite õlid põlevad seguõlituse tõttu koos kütusega ära, on 2T mootoriõlide leekpunktid harilikult madalamad kui tavalistel automootoriõlidel. Osade 2T mootoriõlide leekpunkt on seega umbes 130 °C.

Samas on olemas ka sellised 2-taktiliste mootorite õlid, mis ei sisalda eelsegukomponenti ja mille leekpunkt on kõrgem. Just võitlusmootorrataste puhul annab kõrge leekpunkt tunnistust õli heast kvaliteedist, sest õli põleb aeglasemalt ja manused kaitsevad mootorit kauem. Võistlusmootorratastesse sobib hästi ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T. Selle leekpunkt on vähemalt 270 °C.

Näited ADDINOLi kõrgtemperatuurilistest määrdeainetest

ADDINOLi tootevalikus on palju eriõlisid, millel on eriti kõrge leekpunkt, et sobida kõrgtemperatuurilistesse ekspluatatsioonitingimustesse. Oleme siinkohal välja toonud mõned näited meie õlidest, k.a kõrgtemperatuurlistest õlidest, koos nende leekpunktidega.

ADDINOLi õli Leekpunkt Kasutusala
ADDINOL SUPER 2T MZ 406 >135 °C õli 2-taktilistele mootoritele
ADDINOL WÄRMETRÄGERÖL XW 15 HT 200 °C soojusülekandeõli
ADDINOL SUPER LIGHT 0540 >235 °C mootoriõli sõiduautodele
ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T >270 °C eelsegukomponendita õli 2-taktilistele mootoritele
ADDINOL CLIPTEC XHS 150 HT >280 °C ketiõli kõrgtemperatuurilisteks rakendusteks
ADDINOL SPEZIALÖL XH 220 A >285 °C eriõli kõrgtemperatuuriliste seadmete konveierisüsteemide määrimiseks
ADDINOL ECOSHIELD HF-FR 68 298 °C kõrgtemperatuuriline hüdroõli

Võtke ühendust meie tehnilise meeskonnaga

Tooteid puudutavate küsimustega pöörduge palun meie abivalmi meeskonna poole. Selleks täitke allpool oleva kontaktivormi väljad või helistage numbril +372 627 9999.