Mis on hangumistemperatuur?

Hangumistemperatuuri saab kirjeldada ka õli voolamispunktina või käitumisega madalal temperatuuril. See on madalaim temperatuur, mille juures õli katsetingimustes veel voolab ja on kasutatav. Olenevalt määrdeaine tüübist võib hangumistemperatuur olla umbes -65 °C kuni -10 °C. Kui õli külmub, hakkavad selles sisalduvad parafiinid kristalliseeruma. Õli muutub piimjaks ja häguseks. Viskoossus suureneb, kuni õli muutub tahkeks vahasarnaseks massiks. Tahkudes kaotab õli oma määrimisvõime, kuna ta ei jõua enam määrimiskohtadeni.

Määrdeaine hangumistemperatuuri saab parandada hangumistemperatuuri alandavate manustega (alküülitud naftaleenide ja fenoolide ning polümetakrülaatidega), mis aeglustavad parafiinikristallide kasvu.

Hangumistemperatuuri (ingl pour point) asemel kasutatakse sageli ekslikult ka terminit tahkumistemperatuur (ingl setting point). Tahkumistemperatuur on aga temperatuur, mille juures õli täielikult tahkub ja see temperatuur on umbes 3–5 °C võrra hangumistemperatuurist madalam.

Vasakpoolne õli ei valgu enam pudelist välja ja on seega juba saavutanud tahkumistemperatuuri. Parempoolne õli voolab veel külmast hoolimata.

Kuidas määratakse õli hangumistemperatuuri?

Vastavalt ISO 3016 standardile jahutatakse õli katseklaasis aeglaselt ja sammhaaval (3 °C kaupa) maha. Iga sammu järel kallutatakse õliproovi horisontaalasendisse. Seni, kuni õli veel voolab, jahutatakse proovi edasi. Alles siis, kui õli enam katseklaasis ei liigu, loetakse katse lõppenuks ja määratakse hangumistemperatuur. Hangumistemperatuuriks märgitakse eelviimane temperatuur enne katse lõppemist, sest viimane temperatuur läheb kirja tahkumistemperatuurina.

Katseseade jahutab õliproovi ja kallutab seda teatud aja tagant küljele

Millised on õlide hangumistemperatuurid?

Hangumistemperatuur ei anna tegelikult piisavat infot õli käitumise kohta miinuskraadidel. Õli kasutatavust aitab paremini hinnata kindlatel temperatuuridel mõõdetud viskoossus. Klassikaliste mootoriõlide puhul räägitakse pumbatavuse piirtemperatuurist. See on temperatuur, mille juures peab saama õli veel pumbata. Multiviskoossed mootoriõlid, mille talvine SAE klass on 0W, on näiteks pumbatavad kuni -40 °C temperatuurini.

Sõidukite transmissiooniõlidele on kehtestatud piirviskoossus (150 000 mPa*s), mida transmissiooniõli ei tohi teatud miinuskraadidel ületada. SAE 70W transmissiooniõli voolavus säilib näiteks kuni -55 °C temperatuurini.

Mis puudutab tööstusõlisid, siis nende hangumistemperatuur märgitakse alati tootelehele. Mitmesuguste eriotstarbeliste õlide hangumistemperatuur võib olla kuni -65 °C. Soovituslik kasutustemperatuur on aga enamasti siiski veidi kõrgem kui hangumistemperatuur.

Õli, mida on hoitud laos hangumistemperatuurist madalamal temperatuuril, on üldiselt võimalik uuesti üles soojendada ja edasi kasutada. Erandiks on veega segatavad jahutus-määrdevedelikud. Neid ei tohiks pärast külma käes seismist enam kasutada.

Katseseade jahutab õliproovi ja kallutab seda teatud aja tagant küljele

Määrde ja õli hangumistemperatuuri võrdlus

Määrded võivad olla sama temperatuurikindlad nagu õlid, sest ka nende omadusi mõjutab baasõli. Ka määrdeid on võimalik muuta manustega külmakindlaks. Määrete puhul ei räägita aga hangumistemperatuurist. Selle asemel antakse ette määrde alumine kasutustemperatuur, mis võib ulatuda kuni -60 kraadini. Selliseid määrdeid saab kasutada näiteks külmhoonetes ja välitingimustes töötavates masinates. Heaks näiteks on meie Longlife Grease HS 2 määre.

Mõned näited ADDINOLi külmakindlatest määrdeainetest

ADDINOL pakub hulgaliselt eriõlisid, millel on iseäranis madal hangumistemperatuur, et sobida kasutamiseks külmas kliimas või külmhoonetes. Oleme alljärgnevalt välja toonud mõned näited meie õlidest, millel on madal hangumistemperatuur.

ADDINOLi õli Hangumistemperatuur Kasutusala
MULTI TRANSMISSION FLUID 75 W 80 -50 °C transmissiooniõli
ADDINOL SUPERIOR 030 -55 °C mootoriõli
ADDINOL HYDRAULIKÖL HVLP 15 -57 °C hüdroõli
ADDINOL ARCTIC FLUID 5606 -64 °C hüdroõli

Võtke ühendust meie tehnilise meeskonnaga

Tooteid puudutavate küsimustega pöörduge palun meie abivalmi meeskonna poole. Selleks täitke allpool oleva kontaktivormi väljad või helistage numbril +372 627 9999.