ADDINOL VDL 150

VDL 150 tähistusega kompressoriõlisid kasutatakse igat tüüpi õhukompressorites. ADDINOLi valikust leiab lisaks kompressoriõli, mis on heaks kiidetud toiduainetööstuse jaoks ja omab NSF H1 sertifikaati. Neile õlidele on omane suurepärane korrosioonikaitse ja vananemiskindlus.

VDL 150 nimetuses on ühendatud DIN 51506 standardist tulenev kompressoriõlide tähis VDL ja arv 150, mis viitab vastavale ISO VG viskoossusklassile. DIN 51506 standardi kohaselt tohib neid kompressoriõlisid kasutada kuni 140 °C temperatuuril. Mobiilsetes seadmetes ulatub kasutustemperatuur isegi kuni 220 kraadini.

Tootevalik | TemperatuurivahemikViskoossus

Meie VDL 150 kompressoriõlid

ADDINOL VERDICHTERÖL VDL 150

spetsifikatsioonid / litsentsid:

DIN 51519, ISO 3448, DIN 51506 (VDL), TÜV Essen (VDL), LMF, ISO 6743-3 (DAH)

ADDINOL FOODPROOF VDL 150 S

spetsifikatsioonid / litsentsid:

NSF H1, DIN 51506 (VDL), koššer, halal

VDL 150 temperatuurivahemik

VDL 150 kompressoriõlid on kasutatavad kuni 220 °C maksimumtemperatuuril. Kuni selle temperatuurini on tagatud määrdeainekelme vastupidavus. Mineraalsete VDL 150 õlide hangumistemperatuur on -19 °C ja leekpunkt +285 °C. Sünteetilised VDL 150 S kompressoriõlid on kõrgema viskoossusindeksiga ja püsivad laiemas temperatuurivahemikus stabiilsed. Nende hangumistemperatuur on -55 °C ja leekpunkt +280 °C.

VDL 150 viskoossus

VDL 150 kompressoriõli viskoossus vastab ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade) defineeritud viskoossusklassile. Antud ISO VG klassi liigituva kompressoriõli kinemaatiline viskoossus peab 40 °C temperatuuril jääma vahemikku 135 kuni 165 mm²/s. Kinemaatilise viskoossuse keskväärtus on 150 mm²/s. ISO VG 150 kompressoriõli sarnaneb voolavuselt poolpaksu toiduõliga. See on suhteliselt vedel õli, kui võtta aluseks ISO VG klasside skaala, mis ulatub 2-st (väga vedel) kuni 1500-ni (viskoosne).