ADDINOL VDL 100

Tööstusõlid tähistusega VDL 100 on kompressoriõlid, mis on peamiselt ette nähtud kasutamiseks õhukompressorites. ADDINOLi valikust leiab lisaks kompressoriõli, mis on heaks kiidetud toiduainetööstuse jaoks ja omab NSF H1 sertifikaati.

VDL 100 nimetuses on ühendatud DIN 51506 standardist tulenev kompressoriõlide tähis VDL ja arv 100, mis viitab vastavale ISO VG viskoossusklassile. DIN 51506 standardi kohaselt tohib neid kompressoriõlisid kasutada kuni 140 °C temperatuuril. Mobiilsetes seadmetes ulatub kasutustemperatuur isegi kuni 220 kraadini.

Tootevalik | Omadused | TemperatuurivahemikViskoossus

Meie VDL 100 kompressoriõlid

spetsifikatsioonid / litsentsid:

DIN 51519, ISO 3448, DIN 51506 (VDL), TÜV Essen (VDL), LMF, ISO 6743-3 (DAH)

spetsifikatsioonid / litsentsid:

NSF H1, DIN 51506 (VDL), koššer, halal

VDL 100 omadused

VDL 100 kompressoriõlidel on järgmised omadused:

  • kuumuskindlus kuni 220 °C
  • EP- ja AW-manused
  • tõhus korrosioonikaitse
  • hea õhu ja vee eraldusvõime
  • vähene koksistuvus ja sadestumiskalduvus

Kruvikompressori rootor

VDL 100 temperatuurivahemik

VDL 100 kompressoriõlid on kasutatavad kuni 220 °C maksimumtemperatuuril. Mineraalsete VDL 100 õlide hangumistemperatuur on -24 °C ja leekpunkt +268 °C. Sünteetilised VDL 100 S kompressoriõlid on kõrgema viskoossusindeksiga ja püsivad laiemas temperatuurivahemikus stabiilsed. Nende hangumistemperatuur on -55 °C ja leekpunkt +270 °C. Õli töötemperatuur jääb siiski harilikult -35 °C ja +120 °C vahele.

VDL 100 viskoossus

VDL 100 kompressoriõli viskoossus vastab ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade) defineeritud viskoossusklassile. Antud ISO VG klassi liigituva kompressoriõli kinemaatiline viskoossus peab 40 °C temperatuuril jääma vahemikku 90 kuni 110 mm²/s. Kinemaatilise viskoossuse keskväärtus on 100 mm²/s. ISO VG 100 kompressoriõli sarnaneb voolamise poolest toiduõliga. See on võrdlemisi vedel õli, kui võtta aluseks ISO VG klasside skaala, mis ulatub 2-st (väga vedel) kuni 1500-ni (viskoosne).