Ehitusmasinad ja veoautod peavad töötama usaldusväärselt ka äärmuslikes ekspluatatsioonitingimustes. Tulemaks toime igapäevaste väljakutsetega, vajavad masinad sobivaid kõrge jõudlusega määrdeaineid. Kuid õlid, määrded ja hüdrosüsteemide töövedelikud võivad kiiresti tekitada tarbetuid väljaminekuid. Seda eelkõige siis, kui neid ei ladustata ega hooldata õigesti või kui ei pöörata piisavat tähelepanu laomajanduse optimeerimisele.

Saasteainete, nagu tolmu ja mustuse, vee, kütuse või mõne muu vedeliku olemasolu õlis ei pruugi alati kohe märgata. Tagajärjed võivad aga olla väga tõsised.

Tolm ja mustus võivad seadmesse sattuda muu hulgas, kuna:
– pakendeid ei ladustatud korralikult suletuna puhtas ja kuivas ruumis,
– õli ei lastud tolmuses keskkonnas enne sissekallamist veelkord läbi filtri,
– tihendid on defektsed,
– õli ümberkallamiseks või lisamiseks kasutati määrdunud anumaid,
– liivapritsiga töötlemisel sattus sisse liivateri,
– filtreid ei ole piisavalt, need on määrdunud või katki, filtreid ei ole vahetatud,
– viimasel õlivahetusel ei puhastatud süsteemi/õlivanni,
– torustik/voolikud e ole korralikult pingule tõmmatud,
– õli täiteava kork ei sobi peale või puudub,
– õlimõõtevarras puudub või selle tihend on vigane.

Vesi tähendab määrdeainele ja määritavale masinaosale alati suurt riski. Sageli jõuab see määrdeainesse samal teel nagu tolm või mustus. Lisaks on veel mõned võimalused:
– õlivaate ladustati püstises asendis välitingimustes, mistõttu tungis sinna sisse vett,
– värske õli puutus ladustamise ajal kokku suurte temperatuurikõikumistega, mistõttu tekkis kondensatsioonivesi,
– jahutussüsteem lekib,
– madalate töötemperatuuride, pikkade tööseisakute ning paagi või kere tuulutuse ummistumise tõttu tekkis kondensatsioonivesi,
– vett separeeriv filter, tsentrifuug või kondensaadi äravool ei tööta korralikult või ei ole sisse lülitatud.

Kütused, valed määrdeained ja muud vedelikud võivad samuti määrdeaine jõudlust oluliselt vähendada. Mootoriõli võib saastuda kütusega, kui sissepritsedüüsid on defektsed või sissepritse ajastus on vale. Sissepritsitud kütus ei põle täielikult ära ja põlemata kütusejäägid satuvad mootoriõlisse.

Probleemiks võivad olla ka valed määrdeained, neid on omavahel segatud või peale on kallatud valet määrdeainet. Kui mootoriõli on saastunud hüdroõliga, võib põhjuseks olla mootori külge kinnitatud hüdropumba vigane tihend.

Olen veendunud, et õlimajanduse nutika ümberkorraldamisega on võimalik raha kokku hoida. Selleks kulub küll veidi aega, kuid võttes luubi alla ühes harilikus ettevõttes kasutatavad määrdeained, saab kiiresti selgeks, et juba ainuüksi mootoriõlide puhul on ühe kvaliteetse universaalse õliga võimalik saavutada paremaid tulemusi kui paljude erinevat tüüpi õlidega. Nii on võimalik kokku hoida laopinda, lihtsustada laovarude majandust ja lisaks maandada õlide segiajamise riski.

Meelis Varimaa
ADDINOL Lube Oil OÜ Eesti turu müügidirektor