1997. aastal valmis Tallinna lähedal uus kuumtsinkimise tehas Galvex, mille tootmismaht on 500 000 tonni terast aastas. Alates 2007. aasta novembrist kuulub Galvex maailma juhtivale terasetootmisettevõttele ArcelorMittal. Eesti galvaniseerimisliin on suurim Euroopas.
Galvexi kuumtsinkimise tootmisliinil on üle 190 erineva reduktori. Mõned kuud pärast tootmisliini käivitamist selgus, et kasutuses olnud CLP klassi tööstustransmissiooniõli ei tule toime kuumtsinkimisliini normaaltingimustes valitsevate suurte koormustega. Addinol Mineralöl Marketing OÜ tehnikadirektor Riho Bonder soovitas kasutusele võtta ADDINOL Eco Gear transmissiooniõlid ning lahendas sellega tehase probleemid.

Galvexis käib lakkamatu töö – 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Tootmisliin seisatakse ainult regulaarse hoolduse vajadusel või avarii korral. Galvexi tootmisliini on ehitanud Danieli, kes on üks kolmest maailma juhtivast terasetehaste rajajast. Liinil kasutatakse üle 190 Danieli ja Flenderi reduktori.

Liini tootjad soovitasid reduktorites kasutada CLP klassi tööstustransmissiooniõlisid. Seadmete ja liini sissetöötamise perioodil, st esimese nelja kuni viie kuu jooksul, toimisid reduktorid normaalselt ja ilma probleemideta. Sel ajal olid aga koormused ja tootmiskiirused kogu liini ulatuses minimaalsed. Kui liini koormuseid ja kiiruseid järk-järgult suurendati, hakkasid mõnedel reduktoritel ilmnema probleemid. Vaatamata intensiivsele jahutamisele tõusis töötemperatuur lubatud piirtemperatuurist kõrgemale (kuni 80 °C-ni) ning aktiveeris temperatuuri kaitsesüsteemid, mis lülitasid reduktorid elektrimootori süsteemist välja. Selle tagajärjel seiskus kogu tootmisliin. Taaskäivitamisele kulus aga kuni 4 tundi ja sellega kaasnes suur hulk praaktoodangut.

Addinol Mineralöl Marketing OÜ tehnikadirektor Riho Bonder pakkus olukorra lahenduseks välja ADDINOL Eco Gear 220 M, ADDINOL Eco Gear 220 S ja ADDINOL Eco Gear 320 S õlide kasutamise. Transmissiooniõlide valikul lähtuti reduktorite erinevatest nõuetest õlile, reduktorite töötemperatuurist ja koormusastmest. Pärast õlivahetust alanesid töötemperatuurid lühikese ajaga umbes 10 °C. Kõik reduktorid töötasid probleemideta. Kaitsemehhanismid ei lülitanud enam seadmeid välja ega kutsunud esile tööseisakuid.

Kuni tänaseni ei ole reduktorite töös ilmnenud mingeid negatiivseid muutusi. Vastupidiselt eelnevalt kasutatud õlile on Addinoli toodetega muutunud õli vahutamine reduktorites peaaegu olematuks. ADDINOL Eco Gear õlidega töötavad raskelt koormatud reduktorid ülirasketes ekspluatatsioonitingimustes tõrgeteta ja usaldusväärselt. Lisaks on ADDINOL Eco Gear õlide vahetusintervallid oluliselt pikemad. Sellest tulenevalt vähenevad märgatavalt materjali- ja hoolduskulud. Tänu utiliseerimist nõudvate vanaõlide koguse vähenemisele säästetakse ka keskkonda.