Vanasõidukite õli – mootoriõli ja transmissiooniõli

Milline õli sobib vanasõidukitele?

Vanasõidukid ja youngtimer’id esitavad määrdeainele erinõudeid. Paljud vanemad mootorid ja ülekandemehhanismid ei talu õlis moodsaid manuseid. Õlide kokkusobimatus materjalidega, nagu tihendite või värvilismetallidega, võib kahjustada mootorit või käigukasti. Teatud manused leotavad oma pesevate omaduste tõttu lahti mootorisse settinud mustuse, tekitades õlifiltrita vanasõidukites ja youngtimer´ites õlikanalite ummistusi. Tulemuseks võib olla tõsine mootoririke. Vanasõidukid vajad seetõttu tihtipeale ilma manusteta või vähelegeeritud õlisid.

ADDINOL ei paku sugugi ainult viimastele standarditele vastavaid mootori- ja transmissiooniõlisid. Ettevõtte 85. juubeliks tulime välja ADDINOL Legends tootesarjaga, mis koosneb klassikalistele autodele kohandatud universaalsetest ja erimäärdeainetest.

Mootoriõli vanasõidukitele

Vanasõidukid erinevad paljuski moodsatest sõiduautodest ja esitavad mootoriõlidele teistsuguseid nõudeid. Nendega sõidetakse harvem, tihti isegi alla 5000 kilomeetri aastas. Sellele vaatamata peaks mootoriõli vahetama iga aasta, et ennetada õli vananemisest, veega saastumisest või muudest keskkonnamõjudest tingitud kulumist ja korrosiooni, kui sõiduk pannakse talveks garaaži hoiule. Vanasõidukeid kohtab liikluses rohkem suvel ilusa ilmaga. Sõiduks suhteliselt ühtlase õhutemperatuuriga ilmaoludes piisab suurema viskoossusega sesoonsest õlist, mis on vanasõiduki mootorile nagu loodud. Selline oli toonane tehnika arengutase. Multiviskoossed õlid muutusid vajalikuks ja töötati välja tunduvalt hiljem. Moodsad ja väga vedelad ehk väheviskoossed õlid voolaksid mootorist välja. Vanasõidukid vajavad õli, mille viskoossus vastab vähemalt SAE 30-le.

viskoossus:

SAE 30, SAE 80/85

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CA, API SA

viskoossus:

SAE 50, SAE 90

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CA, API SA

ADDINOL LEGENDS 10W-30

viskoossus:

SAE 10W-30

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CC, API SF, API SD, API SC

viskoossus:

SAE 15W-40

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CC, API SF, API SD, API SC

Alates 1970. aastatest muutusid mootorid järjest komplekssemaks ja võimsamaks. Ka mootoriõlid pidid edasi arenema ja vastama kõrgematele nõuetele. Nüüd oli tarvis suurema manusesisaldusega õlisid.

viskoossus:

SAE 10W-40

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CF, API SG

viskoossus:

SAE 20W-50

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CF, API SG

Hoolitsege oma vanasõiduki eest sobivate määrdeainetega

Transmissiooniõli vanasõidukitele

Milline transmissiooniõli sobib vanasõidukile?

Vanasõidukite transmissiooniõlid peavad sobima kokku klassikaliste ülekandemehhanismide ehitusega ja säästma materjale. Näiteks ei tohi neisse olla lisatud manuseid, mis kahjustavad valgeid ja värvilisi metalle ning tihendeid. Mõned õlid ei sisaldagi üldse manuseid (legeerimata õlid). Kuni 1940. aastateni kasutati käigukastides legeerimata mootoriõlisid. Spetsiaalselt sõiduautodele arendatud transmissiooniõlid ilmusid turule alles hiljem. Sarnaselt mootoriõlidega olid ka transmissiooniõlid monoviskoossed ja leiavad sellisena vanasõidukites kasutust kuni tänini.

ADDINOL LEGENDS M 30

viskoossus:

SAE 30, SAE 80/85

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CA, API SA

viskoossus:

SAE 50, SAE 90

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API CA, API SA

viskoossus:

SAE 80W

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API GL-3

viskoossus:

SAE 90

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API GL-3

viskoossus:

SAE 140

spetsifikatsioonid / litsentsid:

API GL-3

viskoossus:

SAE 80/85

spetsifikatsioonid / litsentsid:

täidab nõudeid:
Allison C3, Allison C4, ATF TASA, Caterpillar TO-2, Chrysler MS-6704 A, Ford Mercon, Ford ESP-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C-166-H, Ford SQ-M2C-9010-A, Ford SQ-M2C-9010-B, GM Dexron II D

Vanasõidukiõlide spetsifikatsioonid

Paljude vanasõidukite manuaalidest võib leida erinevaid spetsifikatsioone, mis pole tänapäeval enam kasutusel. Sarnaselt õlidega on muutunud ka jõudlusnõuded ja institutsioonid, kes neid nõudeid sõnastasid. Kuni 1950. aastani väljendati näiteks mootoriõlide viskoossust Engleri kraadides. Tänapäeval on levinud mootoriõlide liigitamine viskoossuse järgi SAE klassidesse. Muutunud on ka mootori- ja transmissiooniõlide API klassid. ADDINOL Legends tootesari vastab täielikult toonastele jõudlusnõuetele.

Juhul kui soovite vanasõidukite spetsifikatsioonide ja nende tänapäevaste vastete kohta rohkem teada saada, sirvige meie vanasõidukite brošüüri, mille leiate allalaetavate failide alt.

Ülevaade spetsifikatsioonidest, millele ADDINOL Legends tootesari vastab