Globaalne trend näitab, et vajadus määrdeainete järgi erineb riigiti päris palju. Esineb riike, kus määrdeainete tarbimine on vähenemas, kuid samas on riike nagu näiteks Venemaa, Ida-Euroopa ja Aasia riigid, kus määrdeaineturg areneb tõusvas trendis. Mis olukord siis ikkagi valitseb täna määrdeainetööstuses ja kas me liigume täieliku määrdevaba maailma poole? ADDINOL Lube Oil GmbH tegevjuht ja osanik härra Georg Wildegger räägib oma intervjuus Tiina Sheinile kõigest sellest lähemalt.

TS: Kuhu suunas määrdeaineturg liigub? Millised on viimased globaalsed trendid (3D printimine lennunduses, e-kommerts, uued toormaterjalid, elektromobiilsus)?

addinol
Georg Wildegger, ADDINOL Lube Oil GmbH tegevjuht ja osanik

GW: Juba mõned aastad on märgata ülemaailmse määrdeaineturu muutumist. On riike, kus nõudlus määrdeainetele väheneb, kuid samal ajal kasvab teiste suurte riikide määrdeaineturg ja vajadus. Samuti kasvavad aga pidevalt masina- ja seadmetootjate nõudmised määrdeainetele, nt nende koormustaluvusele ja termooksüdatsioonikindlusele. Koos reduktorite muutumisega üha kompaktsemaks teisenevad ka nõuded õlile. Lisaks nihkuvad järjest enam fookusesse ökonoomsed ja ökoloogilised aspektid, nagu väiksem määrdeainekulu ja heitmete hulk. Addinolil on selleks juba arendatud High-Efficiencyehk kõrgefektiivsed tootesarjad, kuid alati on potentsiaali rohkemaks. Peale kõige muu on hakatud kvaliteedi tagamise ja tarbijakaitse huvides järjest suuremat tähelepanu pöörama tootmisetappide jälgitavusele ja seda kinnitavate sertifikaatide olemasolule, mis seab aga määrdeainetootjatele taas uusi väljakutseid. Kõikide nende asjaolude tõttu teeb Addinol tihedat koostööd juhtivate masinatootjatega erinevates valdkondades ja tulevikule orienteeritud manusetarnijatega. Nii saame seadmega paralleelselt arendada välja sobiva määrdeaine. Muu hulgas täiustasime sel moel viimastel aastatel uute retseptidega oma tootevalikut toiduainetööstusele. Nende toodete valmistamisel kasutatavad innovaatilised tehnoloogiad tagavad suurema jõudluse ka võrreldes konkurentidega. Mis puutub uutesse trendidesse, nagu elektromobiilsus, siis autotootjate käsitlused on praegu veel erinevad. Tulenevalt selle teemaga seotud kontseptsioonide mitmekesisusest, komplekssusest ja sellest, et nõuded määrdeainele on veel nii ebamäärased, hoiame ka siin tihedat sidet innovatsioonijuhtidega, et edendada paralleelselt tehnika ja sellele sobiva määrdeaine arendamist.

addinol
Tänu tihedale koostööle rahvusvaheliselt juhtivate masinatootjatega ja instituutidega oleme juba täna teadlikud homsetest trendidest

TS: Mind on alati huvitanud õlivaba tehnika. Mis teie arvate, kas see on juba praegu reaalsus või siiski utoopia ja tulevikumuusika?

GW: Tõepoolest leidub selliseid masinaelemente, mis tulenevalt kasutatud materjalipaaridest, nt polümeeridest või komposiitmaterjalidest, saavad hakkama ilma täiendava määrdeaineta. Siin tuleb aga silmas pidada, et tegemist on masinaosadega, mis ei tööta suure koormuse all. Seevastu Addinoli määrdeainete kasutusvaldkondades muutuvad koormused aina kompaktsemates ja komplekssemates masinates üha suuremaks. Sellised sõlmed nõuavad ka edaspidi määrimist kvaliteetsete määrdeainetega. Trend järjest efektiivsemate ja väiksemate seadmete suunas jätkub, nõudes määrdeainelt üha suuremat jõudlust ja tootjalt spetsialiseerumist. Ja selleks on Addinol oma know-howja aastatepikkuste kogemustega igati valmis.

TS: Addinoli valikus on ca 650 määrdeõli, määrde ja aerosooli – millist nendest ostetakse maailmas kõige enam? 

GW: Eelmisel majandusaastal müüdi kõige enam selliseid määrdeaineid, mis kuuluvad tootegruppidesse, mille väljatöötamisele ja edasiarendamisele oleme spetsialiseerunud. Nende tootegruppide, nagu gaasimootoriõlide, tööstustransmissiooniõlide ja kõrgtemperatuuriliste ketiõlide sarja poolest eristub Addinol Lube Oil GmbH selgesti teistest täissortimenti pakkuvatest määrdeainetarnijatest. Seega pole üllatav, et tööstusmäärdeainetest on müüdud kõige enam ühte meie gaasimootoriõli. Addinol Gasmotorenöl MG 40 Extra Plus töötati lähtuvalt turunõudlusest välja tihedas koostöös mootoritootjaga MAN erigaaside jõul töötavatele statsionaarsetele gaasimootoritele. Õli suur leelisreserv võimaldab usaldusväärselt neutraliseerida põlemisel tekkivaid happelisi ühendeid. Seega ei hoolitse Addinol Gasmotorenöl MG 40 Extra Plus mitte ainult mootori töökindluse eest, vaid tuleb optimaalselt toime ka suure väävelvesinikusisaldusega. Lisaks jälgitakse Addinoli gaasimootoriõlide seisundit regulaarsete analüüsidega ja selgitatakse välja töös oleva õli potentsiaal. Täisteenindus on kindlasti täiendav põhjus, miks Addinoli gaasimootoriõlid on meie partnerite ja klientide seas nii populaarsed.
Addinol Gasmotorenöl MG 40 Extra Plus on leidnud kasutust kõikjal maailmas – alates Skandinaavia suurimast prügilagaasijaamast Espoos Soomes kuni rohelise saareriigi Uus-Meremaani. Õli on end korduvalt tõestanud ning saanud GE Jenbacheri, MWMi, MTU Onsite Energy, Tedomi ja Caterpillari heakskiidu kasutamiseks erigaasidega töötavates mootorites.   
Addinol Gasmotorenöl MG 40 Extra Plusi läbimüük on Saksamaal kõige suurem Baieri liidumaal. Rahvusvahelisel turul on seda õli müüdud kõige rohkem Tšehhi, Poola ja Slovakkiasse, kus meie edasimüüjaks on Addinol Central Europe s.r.o., ning Itaaliasse, kus meie partneriks on FG-TECH S.R.L. Neil turgudel on Addinol saavutanud 30% biogaasimootoriõlide turuosa ja viimase viie aasta jooksul oma läbimüüki suisa kolmekordistanud.

Mis puutub automäärdeainetesse, siis ka siin on suurima läbimüügiga üks meie fookusgrupi toodetest ehk kütusesäästlikest mootoriõlidest. Kõige suurema läbimüügiga toode on hetkel mootorisisest hõõrdumist vähendav Addinol Super Light 0540 viskoossusklassis SAE 5W-40. See õli sobib paljudele tänapäevastele võimsate bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautodele ja kaubikutele. Tänu uudsele sünteesitehnoloogiale ja hoolikalt valitud manustele on tagatud mootori maksimaalne kaitse ja pikk tööiga ning suur kütusesäästu potentsiaal. Addinol Super Light 0540 müüginumbrid annavad aimu teedel liiklevatest mootoritest ja sõiduautodest. Kuid trend väiksema kütuse- ja õlikulu ning heitgaaside vähendamise suunas avaldub juba uue generatsiooni mootorites ja mootoriõlide valiku laienemises. Nimelt pole ilma uute mootoriõlideta võimalik kinni pidada ei praegustest ega tulevastest nõuetest. Seega loovutab Super Light 0540 ilmselt juba peagi oma liidripositsiooni uutele kütusesäästlikele mootoriõlidele, nagu Addinol Economic 016, Economic 020 ja Economic 0520. Need Addinoli mootoriõlid aitavad säästa veelgi rohkem kütust ja vastavad API SN with Resource Conserving kvaliteediklassi nõuetele.

TS: Millised on Addinoli plaanid sellises tihedas konkurentsis edasi kasvamiseks ja konkurentidest eristumiseks?

GW: Addinol keskendub oma tugevustele. Omades üle 80 aasta kogemusi määrdeainete arendamises, on meil kavas jätkata oma määrdeainete spetsialiseerimist. Meie koostööpartnerite ja klientide jaoks tähendab see laia valikut määrdeõlisid, määrdeid ja aerosoole, mis on kohandatud spetsiaalse rakendusala äärmuslikele või spetsiifilistele ekspluatatsioonitingimustele. Tooted, mis muudavad innovaatiliste tehniliste lahenduste kasutuse üleüldse võimalikuks. Uudsed määrdeained, mis on kohandatud agregaatide ja masinate tehniliste muudatustega, tagades nõnda seadmete tõrgeteta töö. Tihe koostöö masinatootjatega ja pädevatest edasimüüjatest koosnev müügivõrk võimaldab meil õigeaegselt reageerida turu arengutele ja kliendi vajadustele ning pakkuda pärast vastavat tootearendusfaasi välja optimaalse määrimislahenduse. Nõnda valmis eelmisel aastal turu nõudlusest tingituna uus kõrgtemperatuuriline ketiõli Addinoli Cliptec tootesarjas. See on esimene NSF H1 registrisse kantud omalaadne ketiõli maailmas. Plastkilede tootjatel, kelle toodangut kasutatakse toiduainete pakendamiseks, tuli siiani leppida mitmete piirangutega. Ühelt poolt puudutas see masinate võimsust ja kiirust, teisalt kilede kasutamist toidupakenditena. Uus kõrge jõudlusega ketimäärdeaine Cliptec XHS 485 FG murrab tehnoloogilisi piire ja lahendab siiani võimatuna tundunud ülesande.Tänu turulähedasele tootearendusele on Addinol esimene firma, kes suudab pakkuda suurepärase jõudlusega kõrgtemperatuurilist ketiõli, mis on kantud NSF H1 registrisse ja kiidetud heaks Brückneri poolt, kes on üks tähtsamaid kilevenitusmasinate tootjaid maailmas.

Spetsialiseerumise tõttu arvati meid hiljuti 2018. aasta Saksa maailmaturuliidrite hulka. Maailmaturuliidrite indeksi paneb teaduslikult kindlate valikukriteeriumide alusel kokku professor doktor Christoph Müller ettevõtluskoolist HBM Unternehmerschule, mis kuulub Executive School of Management, Technology & Law haruna St. Galleni ülikooli alla. Biogaasimootoriõlide ning spetsiifiliste kõrge jõudlusega ja kõrgtemperatuuriliste määrdeainete valdkonnas kuulub Addinol Lube Oil GmbH maailmaturu tšempionite hulka ja seda samuti tänu meie tulevikustrateegiale, milleks on spetsialiseerumine.

TS: Millega üllatab Addinol tarbijaid?

GW: Uusi kliente ja kootööpartnereid üllatab eelkõige see, et Addinol Lube Oil GmbH pakub määrdeainetootjana niivõrd põhjalikku personaalset ja asjatundlikku teenindust seoses määrdeainete kasutamisega. Me ei näe end pelgalt kõrge jõudlusega määrdeainete tarnijana, vaid saadame oma kliente kogu meie toodete kasutamise teekonnal algusest lõpuni. Selleks on meil nii eraisikust lõpptarbija kui äriklientide tehnikute, masinajuhtide ja hooldusinseneride nõustamiseks rakendustehniline osakond firma peakontoris Saksamaal Leunas. Siit saab infot nii erasõidukile kui veokipargile sobivate mootoriõlide kohta. Või soovitatakse optimaalset määret veerelaagrite määrimiseks, mis töötavad löökkoormuse all ja niisketes tingimustes. Meie rakendustehnikutel on põhjalikud teadmised triboloogiast. Nad on tuttavad erinevate tööstusharude tootmisprotsessidega ja määrimistehniliste seostega ning saavad olla igapäevases töös toeks. Lisaks sellele jälgivad meie eksperdid tooteid, nagu gaasimootoriõlisid, tööstustransmissiooniõlisid ja turbiiniõlisid, analüüsidega. Pidades kinni masinatootja ettekirjutustest, kasutatakse töös oleva õli potentsiaal maksimaalselt ära. Tänu optimaalsele järelvalvele ja trendianalüüsidele oleme suutelised oluliselt pikendama õlivahetusvälpasid ja viitama varakult masina probleemidele, nagu leketele või suurenenud kulumisnäitajatele.

addinol
Saksamaal Leunas asuvast logistikakeskusest tarnitakse ADDINOLi kõrge jõudlusega määrdeaineid maailma 90 riiki

TS: Lõpetuseks soovin teada, et kas  tõesti on tänapäeva õlitehnoloogia nii hea, et uute sõiduautode hooldusvälp on sageli juba 2 aastat või 30 000 km? Talupojatarkus ütleb, et Eesti kliimas tuleks vähemalt kord aastas autol õli vahetada. Kuidas Te seda kommenteerite?

GW: Lisaks üldistele ACEA spetsifikatsioonidele, mis kujutavad endast Euroopa sõidukitootjate ühisnõudeid mootoriõlidele, ja API spetsifikatsioonidele, mis kajastavad Ameerika autotootjate nõudeid, esitavad osad autotootjad individuaalseid nõudeid mootoriõlide jõudlusele ja määravad ka vahetusvälbad. Autotootjate litsentside saamiseks tuleb läbida katsed, kus määrdeained pannakse põhjalikult proovile. See tähendab seda, et me peame neid nõudeid juba toodete retseptide väljatöötamisel silmas. Kvaliteetsetel määrdeainetel on piisav jõudlusvaru, et tagada ka rasketes tingimustes oma parimad omadused. Ekspluatatsioonitingimustest oleneb, milliseid määrdeaineid kasutada, nt parimate külmkäivitusomadustega 0W või 5W mootoriõli on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks külmas kliimas. Seetõttu ei mõjuta kliima õlide jõudlust, vaid pigem mängivad siin rolli kütuse kvaliteet või sõidustiil.