Efektiivseks metallitöötluseks on tingimata vaja veega segunevaid jahutus-määrdevedelikke. Suur lõikekiirus, pikk tööiga ja ökonoomne tükikulu on trei- või freesdetailide tootmisel määrava tähtsusega. Nende eesmärkide saavutamisse annab olulise panuse ADDINOLi veega segunevate jahutus-määrdevedelike tooteseeria Penta-Cool.

Kõik veega segatud jahutus-määrdevedelikud saastuvad bakteritega, millega kaasnevad negatiivsed tagajärjed, nagu ebameeldiv lõhn ja kvaliteedi halvenemine nt nõudluse kõikumisest tingitud plaaniväliste tööseisakute ajal. Lahenduseks on uut laadi emulgaatoritel baseeruvad tooted.

Neid uudsetel emulgaatoritel põhinevaid tooteid iseloomustab parem tehniline stabiilsus ja see, et nad sisaldavad minimaalselt mikrobiotsiide. Uute jahutus-määrdevedelike kasutamisel väheneb ka oht töötajate tervisele. Nimetatud eeliste ja muutunud tehniliste eeskirjade tõttu on metallitöötlussektoris märgata tugevat tendentsi nende uudsete jahutus-määrdevedelike kasutamise suunas.

Uuel tehnoloogial põhinevad ADDINOLi tooted tunneb ära nimest ADDINOL Penta-Cool WM 9XX. Esimene sortimenti lisatud uudse tehnoloogiaga universaalne jahutus-määrdevedelik on ADDINOL Penta-Cool WM 910. Toode sobib kasutamiseks äärmusliku mikroobse saaste puhul, püsides ka pikemate tööseisakute ajal stabiilne. Penta-Cool WM 910 täidab kõiki kehtivaid ettekirjutusi ja on tõestanud oma suurepärast stabiilsust paljude katsetega. Uut veega segunevat jahutus-määrdevedelikku võib universaalselt kasutada hallmalmi, raua, terase ja alumiiniumi töötlemisel. Toode sobib kasutamiseks eelkõige juhtudel, kus senisel tehnoloogial põhinevad tooted ei ole saavutanud rahuldava pikkusega tööiga.