Tänapäevased hüdrosüsteemid on üha võimsamad ja kompaktsemad ning töötavad järjest suurematel koormustel. Nad peavad olema töökindlad, põhjustades võimalikult vähe tööseisakuid, ja energiasäästlikud. Hüdrosüsteemide ülesanne on teha täpseid operatsioone maksimaalse efektiivsuse ja kiirusega. Lisaks ei tohi nende töös esineda tõrkeid ka rasketes ja äärmuslikes ilmastikuoludes: nii talvel suurte külmadega kui ka suvel kuumalainete ajal.

Kõigi nende nõudmiste ja väljakutsetega aitavad hüdrosüsteemidel toime tulla kõrge jõudlusega hüdroõlid, mis on kogu süsteemi kooshoidev tähtis konstruktsiooni osa.

Hüdroõli valikul on vaja pöörata tähelepanu sellistele tähtsatele näitajatele nagu viskoossusindeks, õhu eraldamisvõime, desemulgeerimisvõime (vee eralduvus), vahutavus ja filtreeritavus (puhtus). Eriti suurt kaalu omab neist viskoossusindeks (VI). Seda iseäranis nüüd, vastu talve, mil kõige käredama pakasega peab hüdrosüsteem töötama isegi -30 °C temperatuuril. Selleks tuleb juba praegu väga hoolikalt võrrelda turul olevate hüdroõlide kvaliteeti ja valida välja parima hinna ja kvaliteedi suhtega tooted.

Kõrge viskoossusindeks vähendab energia- ja kütusekulu
Viskoossusindeks  iseloomustab hüdroõli viskoossuse ehk voolavuse sõltuvust temperatuurist. HVLP klassi hüdroõli viskoossusindeks peab olema vähemalt 140. Enamikel õlimarkidel jääb VI vahemikku 140–150. Võrdluseks võib välja tuua, et Addinoli HVLP klassi õlide VI on 170–175, mis on meie kliimas kindlasti väga suur eelis. Kõrge VI tagab seadmete kerge käivituse madalatel temperatuuridel, aidates vähendada energia- ja kütusekulu.

Fakt on see, et tööprotsessi käigus õli vananeb ja viskoossusindeks muutub. Mõnel õlimargil muutub see vähem, mõnel rohkem. Kui olete valinud HVLP klassi hüdroõli, mille viskoossusindeks läheneb juba värskena kvaliteediklassi alumisele piirile, võite kindlad olla, et üsna lühikese ajaga langeb VI allapoole nõutud piirnormi ja Teie seade töötab õliga, mis tegelikult ei vasta seadmes nõutud kvaliteedile. Tulemuseks on õli viskoossuse suurenemine madalatel temperatuuridel, mille tagajärjel raskeneb pumbatavus ja suurenevad nihkepinged. Seade peab tegema rohkem tööd, et ületada õli kvaliteedi langemisest tingitud tegureid. Ühes sellega tõusevad ka süsteemisisesed temperatuurid, mille tulemusel kiirenevad veelgi õli vananemise ja oksüdeerumise protsessid. Järgmisena tõuseb oksüdeerumisest tingitud tahkete osakeste kontsentratsioon. Õli läheb mustaks ja hüdrofiltri läbilaskevõime väheneb, mis omakorda lisab koormust pumbale ning nõiaring saab hoogu juurde.

Kasutades talvel HVLP klassi miinumnõudeid täitvaid õlisid, on väga suur risk põhjustada hüdrosüsteemile suuri kahjustusi sel lihtsal põhjusel, et suure külmaga on kehva õli viskoossus nii suur, et süsteemis olevate filtrite läbilaskevõime muutub nullilähedaseks. Selle tagajärjel rakendub möödavooluklapp, või mis veel hullem, filtrite elemendid purunevad ja kogu filtrite taha kogunenud mustus pääseb uuesti ringlusse kahjustama tööpindasid ja tihendeid, mille tulemusel võib kogu hüdrosüsteem lakata töötamast. Selline talvine kahjustus ei pruugi aga sugugi avalduda enne, kui suvel kuuma ilmaga, mil õli muutub nii vedelaks, et hakkab lekkima hüdrosilindri vigaste tihendite vahelt. Halvemal juhul on pump kulunud piirini, mil ta ei ole enam suuteline nii vedela õliga tootlikkust tagama ning süsteem aeglustub ja kuumeneb üle. Tulemuseks on taas rikked hüdrosüsteemi töös.

Kvaliteetse HVLP klassi hüdroõli kasutamisel muutub õli viskoossusindeks aja jooksul vähe, mis tõestab, et õlil on olemas jõudlusvaru. HVLP klassi õlidele annavad jõudlusvaru kõrge VI-ga baasõlid ja kõrge kvaliteediga viskoossusindeksi parendid. Kõrge viskoossusindeks tagab õlile vajaliku viskoossuse nii kõrgetel kui ka madalatel temperatuuridel kogu vahetusvälba jooksul. Kui VI parendi ei ole kvaliteetne, hakkab VI langema ja VI parendi lineaarse ahelaga molekulid lagunevad töö käigus lihtsamateks ühenditeks, mis võivad ummistada filtreid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et hüdraulikas, mis töötab suurte temperatuurikõikumistega välitingimustes, peab kasutama kvaliteetseid HVLP või HVLPD klassi õlisid. Need õlid tagavad optimaalsed töötingimused, pikemad õlivahetusvälbad, väiksema kulumise ning kütuse- ja energiakulu ning hüdrosüsteemi pikema tööea. Lisaks tasub mainida, et aastaringsete õlide kasutamine võimaldab vähendada ostetavate määrdeainete sortimenti ja mahtu, kuna kaob ära vajadus eraldi suvise ja talvise õli järele. Tänu sellele ei kogune lattu erinevate õlisortide pooltühje vaate, hüdrosüsteemide hooldusskeem muutub lihtsamaks ning väheneb õlivahetusega kaasnev tööjõukulu.