2013. aasta alguses jõustusid mitmed riiklikud ja rahvusvahelised seadusemuudatused ning alates 01.01.2013 kehtib uute veoautode tüübikinnitusele Euro VI heitgaasinorm.

Alates Euro heitgaasinormide kehtestamisest 1992. aastal on seadusandja järjepidevalt vähendanud kahjulike heitgaaside piirmäärasid. Võrreldes Euro V normiga vähendatakse vastavalt uuele Euro VI heitgaasinormile veoautode tahkete osakeste heitmete piirmäära ligi 67% ja lämmastikoksiidide heitmete piirmäära koguni 80%.

Piirmääradest kinnipidamise tagavad juhtivad veokitootjad uute mootoritehnoloogiatega või olemasolevate mootorite edasiarendamisega ja heitgaasi järeltöötlussüsteemide optimeerimisega.
Seejuures on välja kujunenud kaks strateegiat. Ühelt poolt saavutatakse nõuetele vastavus selektiivse katalüütilise reduktsiooni abil (SCR) ja teisalt tahmafiltrite edasiarendamisega.

Rääkides mootoriõlidest, siis kõik E6 ja E9 mootoriõlid sobivad ka Euro VI sõidukitele. Sellest hoolimata tuleb lähtuda sõiduki kasutusjuhendis toodud spetsifikatsioonidest.
Praegustel andmetel kasutavad juhtivad OEM-id järgmisi spetsifikatsioone:

MAN: M 3477
Daimler: MB 228.51
Volvo: VDS 4
Scania: LDF 3
Iveco: ACEA E9 ja E6