Reduktorid kannavad üle energiat, liikumist ja jõudu. Nende töös mängib otsustavat rolli määrdeaine. Määrdeaine on konstruktsioonielement, mis võib oluliselt mõjutada reduktorite jõudlust. Selle üheks ilmekaks näiteks on uued kõrge jõudlusega ADDINOL Eco Gear W tööstustransmissiooniõlid. Nad baseeruvad innovaatilisel „Advantec Formulal“, mis on ainulaadne sümbioos hoolikalt valitud uudsetest sünteetilistest baasõlidest ja tõhusatest manustest. Sellest tulenevalt suurendavad nad tõestatult reduktorite kasutegurit ja energiatõhusust.

Uued kõrge jõudlusega transmissiooniõlid kuuluvad Eco Geari tooteseeriasse, kuid erinevad oma koostise ja toime poolest oluliselt ADDINOL Eco Gear M ja S õlist.

ADDINOL Eco Gear M ja S baseeruvad innovaatilisel Surftec tehnoloogial. Õlid sobituvad rattapaarides esinevate vahelduvate koormustega, suurendades oluliselt nende kandevõimet. Nii on rattapaaride hammaste koormatud kontaktpinnad kaitstud ka suurematel koormustel kulumise, hõõrdkulumise, pitingu ja väsimuse eest. Tänu Surftec tehnoloogiale muudetakse kahjustatud pinnad plastse deformatsiooni (PD) teel taas siledaks. Eco Gear M ja S õlisid on kasutatud juba üle 10 aasta erinevates tööstusharudes.

ADDINOL Eco Gear … W töötati välja koostöös juhtivate reduktoritootjatega ja sel on järgmised eelised:

  • reduktori võimsuskao oluline vähendamine ja sellega kaasnev reduktori kasuteguri suurenemine,
  • viskoossuse minimaalne sõltumine temperatuurist ja väga madal hangumistemperatuur, mis tagab suurepärase pumbatavuse äärmuslikel miinuskraadide,
  • suurepärane vee ja õhu eraldusvõime.

ADDINOL Eco Gear … W kaitseb uudse „Advantec Formula“ tõttu kõrgeima pinnakvaliteediga rattapaare ja laagreid. Tänu hõõrdumise vähendamisele hõõrdepaari vahel saavutab ta maksimaalse energiatõhususe (efektiivsus on suurem kui ADDINOL Eco Gear S õlil), vähendab seeläbi reduktori võimsuskadu ja suurendab reduktori kasutegurit. Hõõrdumise vähenemisega kaasneb märgatav temperatuuri langemine õlivannis, mistõttu pikeneb omakorda õlivahetusvälp.

Joonisel 1 on kujutatud temperatuuri langemine reduktori õlivannis ADDINOL Eco Gear 320 W kasutamisel võrrelduna muude kõrge jõudlusega sünteetiliste transmissiooniõlidega ja ISO VG 100 etalonõliga: ADDINOL Eco Gear 320 W kasutamisel langeb õli temperatuur võrreldes teiste (ISO VG 320) transmissiooniõlidega 4 °C kuni 5 °C!

ADDINOL Eco Gear … W transmissiooniõlil on suurepärased madaltemperatuurilised omadused (väga kõrge viskoossusindeks). Seetõttu saab õli edukalt pumbata ka väga madalatel temperatuuridel. ADDINOL Eco Gear … W ei sisalda orgaanilisi polümeere (VI parendeid). Kõrge viskoossusindeks on saavutatud hoolikalt valitud baasõlide abil. Hangumistemperatuur on alla -50 °C (ISO VG 460 hangumistemperatuur on -46 °C). Efektiivne kasutusvahemik madalatel temperatuuridel on seega vähemalt 5 °C võrra suurem kui müügil olevatel teistel sünteetilistel transmissiooniõlidel. See omadus tasub end iseäranis ära suurtel miinuskraadidel töötavates seadmetes või pikemate tööseisakute puhul.

Joonisel 2 on võrreldud erinevate kõrge jõudlusega sünteetiliste transmissiooniõlide viskoossuse sõltuvust temperatuurist ADDINOLi uue transmissiooniõliga.
ADDINOL Eco Gear 320 W on kõige kõrgema viskoossusindeksiga (VI 181!). Võrreldes konkurentide toodetega muutub ADDINOL Eco Gear 320 W viskoossus temperatuuri muutumisel kõige vähem.

Joonis 3 annab võrdleva ülevaate erinevate sünteetiliste transmissiooniõlide ja ADDINOL Eco Gear 320 W piirpinna omadustest.
ADDINOL Eco Gear 320 W transmissiooniõlil on suurepärane vee ja õhu eraldusvõime ning väga hea vastupidavus nihkepingele, mis tähendab seda, et suurel koormusel muutub õli viskoossus väga vähe.

Tunnus

Ühik

Transmis-siooniõli A

Transmis-siooniõli B

Transmis-siooniõli C

ADDINOL Eco Gear 320 W

Hangumistemperatuur

°C

-42

-45

-42

-51

Nihkepinge stabiilsus (Delta V40 muutus pärast 100 h)

%

2,1

1,8

3,9

0,3

Vee eraldusvõime DIN ISO 6614

min

15

15

20

10

Õhu eraldusvõime 75 °C juures ISO 9120

min

18,1

14,7

13,3

4,1

Joonis 3

ADDINOL Eco Gear … W õlile taotletakse Siemens-Flenderi litsents.

ADDINOL tagab „Eco Gear Longlife Plus“ garantii raames Eco Gear … W õlile 5-aastase tööea, ilma et õli jõudlus selle aja jooksul langeks.

Peale ADDINOL Eco Gear 320 W on Eco Gear W saadaval ka teistes viskoossusklassides.