ADDINOL BELT LUBE HT 220 töötati spetsiaalselt välja nt puitlaastplaatide tootmises kasutatavate pressiliinide termiliselt koormatud hõõrdepaaride määrimiseks ning seda testiti edukalt käituskatse raames.

Koostöös ettevõttega KRONOSPAN Lampertswalde/Saksamaa tehti 2007. aasta juunis algust käituskatsega ADDINOL BELT LUBE HT 220 testimiseks MDF-plaadipressi (ContiRoll – A547-/firma SIEMPELKAMP) lintkonveieri määrimisel. Käituskatse lõppedes hinnati ühiselt olukorda ning dokumenteeriti järgmised suurepärased tulemused:

1. Määrdeõli kulu vähenes drastiliselt

Võrreldes siiani kasutuses olnud konkurentõliga vähenes ADDINOL BELT LUBE HT 220 kasutamisel õlikulu keskmiselt 8–10 liitri võrra päevas (ca 35%) (kõikides tootmistingimustes kuni maksimaalse töövõimsuse juures).

2. Kulumine vähenes oluliselt

Võrreldes konkurenttootega vähenes ADDINOL BELT LUBE HT 220 kasutamisel märkimisväärselt kulumisproduktide hulk. Lindil ei täheldatud uusi koorikuid, juba eelnevalt olemas olnud koorikud veotrumlil leotati lahti. Kõik kulumist iseloomustavad väärtused langesid oluliselt.

3. Energiakulu

Käituskatse jooksul mõõdeti pressi ajamite voolu tarbimist ning täheldati ADDINOL BELT LUBE HT 220 kasutamisest alates ca 30% energiakulu langust sarnastes ekspluatatsioonitingimustes!

ADDINOL BELT LUBE HT 220 tõestas käituskatsega oma suurepärast jõudlust ning seljatas ülekaalukalt siiani antud tööstusharus enimkasutatud konkurenttoote. ADDINOL BELT LUBE HT 220 sobib kõrgtemperatuurilise määrdeainena suurepäraselt kasutamiseks ka kõige raskemates ekspluatatsioonitingimustes.