Suures mahus gaaside, õhu või auru kiire kompressioon esitab nii gaasi- ja auruturbiinidele kui ka turbokompressoritele ning neis kasutatavatele määrdeõlidele kõrgeid nõudeid, kuna nad töötavad suure termilise koormuse all. Selle pidevalt kasvava turu jaoks arendas ADDINOL uue turbiiniõli ADDINOL TURBINE OIL MT, mis on saadaval ISO viskoossusklassides 32 ja 46.

Gaasiturbiinid töötavad põlemisprotsessi jõul. Kütusena kasutatakse nii vedelkütust kui ka maagaasi. Sisseimetud õhk surutakse turbokompressoris kokku ja suunatakse põlemiskambrisse. Kõvasti  paisunud kuumad heitgaasid panevad turbiini tööle, mis omakorda käivitab generaatori. Viimane muundab tekkinud mehaanilise energia elektrienergiaks. Turbokompressorid leiavad kasutust eelkõige siis, kui on vaja kiiresti komprimeerida suures mahus õhku ja gaasi, nagu nt gaasiturbiinides aga ka kõrgahjude ja terasetehaste ventilaatorites või paberivabrikutes. Kombielektrijaamas saab gaasiturbiini kuumasid heitgaase kasutada auruturbiini tööks, et suurendada elektrijaama kasutegurit. Ka siin võib vastavalt tootja ettekirjutustele kasutada ADDINOLi turbiiniõli ADDINOL TURBINE OIL MT 32 või MT 46.

Iga turbiinseade on täidetud ca 2000 kuni üle 20 000 liitri turbiiniõliga, turbokompressorid kuni 2000 liitri õliga. Seejuures ei ole õli ülesandeks ainult laagrite ja ülekannete määrimine, vaid ka hüdraulika juhtimine, kui mõlemad ringlused on omavahel ühenduses. Gaasiturbiinide tööpunktides (nn hotspot`ides) võivad esineda 150 kuni 200 °C temperatuurid. Õli temperatuur paagis võib samal ajal olla 50 ja 95 °C vahel. Äärmuslike temperatuuride, mis küll esinevaid ainult lühiajaliselt, start-stopp töörežiimist tingitud suurte koormuste, lühikese soojenemisaja ning temperatuuritsüklite tõttu vananevad tavalised turbiiniõlid üsna kiiresti. DIN 51515 osa 2 (TG) defineerib miinimumnõuded turbiiniõlidele, mis töötavad suurendatud termilise koormuse all.

Uuel turbiiniõlil ADDINOL TURBINE OIL MT on erakordne oksüdatsioonikindlus, mis ületab kaugelt DIN 51515-2 nõudeid. Kõrge viskoossusindeks (VI = 130) annab tunnistust väga kvaliteetsetest sünteetilistest baasõlidest, mis on oluliselt oksüdatsioonikindlamad kui tavapärased mineraalõlid. Seda kinnitavad ka vananemiskatsete tulemused: TOST (DIN: vähemalt 3500 h – ADDINOL TURBINE OIL MT 32 ja 46 vähemalt 5000 h) ja RPVOT (DIN: vähemalt 750 min – ADDINOL  TURBINE OIL MT 32 ja 46 vähemalt 1200 min). Lisaks on nende turbiinide ja turbokompressorite puhul tähtis, et vaht kiiresti laguneks, kuna õhk eraldub eriti hästi just kõrgematel temperatuuridel turbiinide liugelaagrites. See takistab hüdrodünaamilise õlikelme moodustumist. Vahu kiire lagunemise asemel on veelgi parem, kui vahtu üleüldse ei teki, nagu ADDINOL TURBINE OIL MT 32 ja 46 kasutamisel!

ADDINOL TURBINE OIL MT 32 ja MT 46 läbisid põhjalikud testid ettevõttes MAN Turbo (Saksamaal Oberhausenis) ja said firmalt heakskiidu. Kuna MAN Turbo ei koosta litsentsitud toodete nimekirju, tuleb iga kasutusjuhu korral võtta ühendust MAN Turbo teenindusosakonnaga.

Uute toodetega ADDINOL TURBINE OIL MT 32 ja MT 46 asendatakse senised tooted ADDINOL TURBINENÖL TG 32 EP ja TG 46 EP.