Paljude tööstuslikult valmistatud toodete tootmisprotsesside jaoks on vaja soojust. Kui aga otsene kuumutamine pole võimalik või tooks pigem kahju (näiteks ei saavutata soovitud kõrget temperatuuri, või soojuse ülekanne ei ole ühtlane), tuleb appi soojusvaheti.Soojusvaheti soojendab kaudselt ja töötab nagu tavaline maja küttesüsteem. Küttesüsteemis kasutatava kuuma vee asemel voolab aga soojusvaheti tsirkulatsioonisüsteemis soojusülekandeõli, mis transpordib soojuse sinna, kus seda vajatakse. Kulude kokkuhoidmiseks kasutatakse tööstuses endiselt sageli mineraalseid soojusülekandeõlisid, kuigi sünteetilistel soojusülekandeõlidel on rohkem eeliseid. Nimelt on tänu paremale vananemiskindlusele ja kõrgematele soojusjuhtivusteguritele tagatud tunduvalt pikem õlivahetusvälp.

ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT näol on meie sortimenti lisandunud tõhus sünteetiline soojusülekandeõli, mida võib kasutada kuni maksimaalselt +350 °C soojuskandja pealevoolu temperatuuril ja maksimaalselt +380 °C õlikiletemperatuuril. Kasutustemperatuur jääb -5 °C ja +350 °C vahele. Seega saab toodet kasutada laias temperatuurivahemikus ning nii kütmiseks kui jahutamiseks.
Kuna ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT madaltemperatuuri viskoossus on väike, tagab ta kergema käivituse, vähendades ühtlasi energiakulu.

Tänu sünteetilisele koostisele on ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT termiliselt stabiilne ja suurepäraste soojusülekandeomadustega.

ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT vahetab meie sortimendis välja senise toote ADDINOL Wärmeträgeröl XW 75.

Palun kindlasti silmas pidada!
Teistsuguse keemilise koostise tõttu ei sobi ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15 HT kokku soojusülekandeõlidega ADDINOL Wärmeträgeröl XW 75 ja ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15. Seetõttu tuleb enne üleminekut uuele tootele soojusvaheti tsirkulatsioonisüsteem hoolikalt läbi loputada.