Maa- või biogaasiga ja muude erigaasidega töötavate statsionaarsete seadmete töökindluse tagamiseks vajatakse mootoriõlide kõrval ka jahutusvedelikke. Selleks otstarbeks pakub Addinol oma sortimendis jahutusvedelikku ANTIFREEZE EXTRA ja nüüd ka uudistoodet PROTECT EXTRA. Mõlemal tootel on olemas MWM litsents MWM 0199-99-2091. Seega sobivad nad iseäranis hästi kasutamiseks koostootmisseadmete gaasimootorite jahutussüsteemis.

ADDINOL PROTECT EXTRA on uus etüleenglükoolivaba kõrgekvaliteediline korrosioonitõrjevedelik kõikidele süsteemis kasutatavatele metallidele. Toote kasutamisel tagatakse soojuse optimaalne ärajuhtimine ja sellest tulenevalt seadme suurepärane jahutus. ADDINOL PROTECT EXTRA ei ole antifriis ja seetõttu tohib seda kasutada ainult temperatuuridel üle 0 °C. Võimalikud kasutusvaldkonnad on koostootmisseadmed, keskkütteseadmed ning laevad ja sõidukid. Statsionaarsetes seadmetes on optimaalne kasutuskontsentratsioon 7,5%.

ADDINOL ANTIFREEZE EXTRA on jahutusvedelik kõikidele mootoritele ja seadmetele. Toode kaitseb tõhusalt kõiki metallosi korrosiooni eest ning sobib oma kõrge stabiilsuse tõttu kasutamiseks aastaringselt. Lisaks sellele on ANTIFREEZE EXTRA end mitmeti tõestanud suurepärase külmumisvastase vahendina.