Deutz kohandas oma nõuded rangetele Euro 5 ja Euro 6 heitgaasinormidele ja võttis kasutusele uue litsentside nomenklatuuri.
Heitkoguste uute piirmäärade ja heitgaasi järeltöötlussüsteemide kasutuselevõtu tõttu andis Deutz oma ringkirjas 0199-99-3002 teada seniste õli litsentsiklasside (DQC klasside) uuendamisest ja uute DQC klasside sisseviimisest väikse tuhasisaldusega mootoriõlidele.

Nomenklatuuri selgitab järgmine näide: DQC III-10 (DQC = DEUTZ Quality Class; III = klass; 10 = aasta (siin: 2010))

Uuendatud ja kasutusele võetud litsentsiklassid
Tuhka sisaldavad õlid (high SAPS):
DQC II-10 standardkvaliteet
DQC III-10 high performance diiselmootoriõli
DQC IV-10 ultra high performance diiselmootoriõli

Madala tuhasusega õlid (low SAPS):
DQC II-10 LA madala tuhasusega diiselmootoriõli, standardkvaliteet
DQC III-10 LA madala tuhasusega high performance diiselmootoriõli
DQC IV-10 LA madala tuhasusega ultra high performance diiselmootoriõli

Seejuures kehtib: kõrgema DQC klassi järgi litsentsitud mootoriõlisid võib kasutada ka madalamat DQC klassi nõudvates mootorites.

ADDINOLi diiselmootoriõlidele tähendab see järgmisi muudatusi:
ADDINOL Extra Truck MD 1049 LE: DQC III-05 (vana) asemel DQC IV-10 LA (uus)
ADDINOL Super Truck MD 1049: DQC III-05 (vana) asemel DQC III-10 (uus)
ADDINOL Super Longlife MD 1047: DQC III-05 (vana) asemel DQC III-10 (uus)
ADDINOL Diesel Longlife MD 1548: DQC II-05 asemel DQC II-10*

*ADDINOL Diesel Longlife MD 1548 mootoriõlile taotletakse uus litsents järgmise pikendamise käigus 2012. aasta augustis. Toodet võib edasi kasutada, kuna Deutz on andnud selleks loa.

Lisaks juhib Deutz tähelepanu sellele, et DQC II-10 LA, DQC III-10 LA ja DQC IV-10 LA klassi madala tuhasusega mootoriõlide kasutamine on kohustuslik tahmafiltriga mootorites. Muude heitgaasi järeltöötlussüsteemidega (nt SCR-iga või diisli oksüdatsioonikatalüsaatoriga) varustatud mootorites on nende kasutus soovituslik.