ADDINOL > Tööstusmäärdeained > Määrded > Poolvedelad määrded