Kirjeldus

Universaalmäärde Hightemp EK 2 KASUTUSVÕIMALUSED:
• Ette nähtud suure survekoormuse all töötavate veere- ja liugelaagrite määrimiseks nii tööstusseadmetes kui mootorsõidukites.
• Sobib veoautode rattalaagrite määrimiseks.
• Sobib väga hästi sõiduautode kiiresti pöörlevate rattalaagrite määrimiseks.

Universaalmäärde Hightemp EK 2 SPETSIFIKATSIOONID / LITSENTSID:
Universaalmääre Hightemp EK 2 täidab nõudeid:
• MAN 284 Li-H 2
• Volvo STD 1277,18 ja 1277,2
• MB 265.1

Universaalmäärde Hightemp EK 2 tähistus DIN 51502 järgi:
• KP2P-30

Universaalmäärde Hightemp EK 2 tähistus ISO 6743 järgi:
• ISO-L-X CDHB2

NLGI klass: 2

Universaalmääre Hightemp EK 2 OMADUSED:
• Mehaaniline stabiilsus
• Oksüdeerumiskindel
• Veekindel
• Väga head korrosioonitõrjeomadused
• Termiline stabiilsus
• Hea survetaluvus

Universaalmääre Hightemp EK 2 EELISED TARBIJALE:
• Tagatud määrde stabiilne struktuur
• Vananemiskindel
• Võimalik otsene kokkupuude veega
• Masinaosade pikk tööiga
• Kasutatav kuni +150 °C temperatuuril
• Suure survekoormuse all töötavate laagrite määrimiseks