Kirjeldus

Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M KASUTUSVÕIMALUSED:
• Sobib erinevat tüüpi kinniste tööstusülekannete määrimiseks.
• Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M on kasutatav liuge- ja veerelaagrite määrimiseks.
• Eelistatult kasutamiseks hõõrdepaaride suurimatel spetsiifilistel koormustel ning dünaamiliselt vahelduvatel koormustel laias temperatuurivahemikus.
• Sobib hammassidurite, juhikute, liigendite määrimiseks ning tsirkulatsioonõlitussüsteemidesse, olenemata nende ehitusest ja ekspluatatsioonitingimustest.
• Sobib eriti hästi määrimiseks poolvedelik- ja piirhõõrdumise tingimustes.

Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M SPETSIFIKATSIOON / LITSENTSID:
Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M täidab ja ületab standardite nõudeid:
• DIN 51517-3
• ISO 12925-1

Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M litsentsid:
• FLENDER
• ja muud

TÄHELEPANU
Viskoossusklassi valimisel tuleb lähtuda kasutusjuhust, ekspluatatsioonitingimustest ning konkreetse kasutusjuhu korral masinatootja ettekirjutustest.

Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M OMADUSED:
• ADDINOL Surftec® manusepakett
• Suurepärane kulumiskaitse
• Terase ja värviliste metallide kindel korrosioonikaitse
• Tagab väiksema hõõrdeteguri ja võimsuskao ning madalama temperatuuri õlivannis
• Ei sisalda tahkeid aineid ega silikooni

Tööstustransmissiooniõli Eco Gear 220 M EELISED TARBIJALE:
• Takistab mikropitingu ja kontaktväsimuse teket, muudab kahjustunud hõõrdepinnad taas siledaks
• Sööbekindel ka väikestel ringkiirustel ja poolvedelikhõõrdumisel
• Masinaosade ja tööstusseadmete tööea oluline pikenemine
• Kõikide reduktoriosade väiksem termiline koormus
• Pikemad õlivahetusvälbad tänu väiksemale koormusele
• Veere- ja liugelaagrite ning filtrite ja tsentrifuugide kasutamise osas piirangud puuduvad