Kirjeldus

Määrdeõli R 22 KASUTUSVÕIMALUSED:
• Sobib peamiselt erinevate masinaosade, nagu veere- ja liugelaagrite, ning väikestel koormustel töötavate tööstusreduktorite määrimiseks, kui ei nõuta sööbimisvastaste (EP) manustega õlide kasutamist.
• Konkreetse õli valikul tuleb lähtuda määrimiskoha iseärasustest (pöörete arvust, koormusest, laagri geomeetriast).
• Määrdeõli R 22 sobib lisaks kasutamiseks mineraalõlikomponendina keemilistehnilistes valmististes, nt kandjaõlina nahamäärimisvahendites.
• Sobib kasutamiseks tolmu siduvate õlidena nt väetisetehases.
• On eriti tõhusaks osutunud peensoolade tootmisel.
• Sobib kasutamiseks väetiste, nagu nt ammoniaak-salpeetri või NPK 16-16-16 / 19-19-19 tootmisel.

Määrdeõli R 22 SPETSIFIKATSIOON:
Viskoossusklassid vastavalt:
• ISO 3448

Määrdeõli R 22 OMADUSED:
• Kõrge loomulik viskoossusindeks
• Head oksüdatsiooni- ja korrosioonivastased omadused
• Temperatuurikindel
• Suurepärane õhu ja vee eraldusvõime

Määrdeõli R 22 EELISED TARBIJALE:
• Viskoossuse vähene sõltuvus temperatuurist
• Väga hea voolavus madalatel temperatuuridel
• Võimalik rakendada pikki vahetusvälpasid
• Minimaalne soodumus setete ja sadestiste tekkeks
• Sissetunginud õhk eraldatakse kiiresti
• Kaitse sissetungiva vee eest