Addinoli maailmas on võimalik pidevalt avastada midagi uut. Seetõttu otsustas Addinol Lube Oil GmbH hakata Saksamaal välja andma kliendilehte „The World of ADDINOL!“.

Ajaleht hakkab ilmuma kaks korda aastas ning see sisaldab kolme erinevat rubriiki. Rubriigis „ADDINOL Highlights“ esitletakse Addinoli toodete reaalseid eduelamusi. Rubriigis „ADDINOL People“ tutvustatakse huvitavaid isikuid Addinoli meeskonnast. Pealkirja all „ADDINOL Technology“ avaldatakse artikleid, mis on eelkõige suunatud ekspertidele.

8-leheküljeline esmaväljaanne ilmus trükitud kujul DIN A3 formaadis nii saksa kui ka inglise keeles. Järgmised ajalehed ilmuvad tõenäoliselt ainult digitaalsel kujul. Saksakeelse kliendilehe leiate Addinoli saksakeelselt kodulehelt www.addinol.de rubriigi alt Downloads.