ACEA (Association des Constructeurs Europeens de l’Automobile ehk Euroopa Autotootjate Ühenduse) spetsifikatsioonid kujutavad endast Euroopa autotootjate ühisnõudeid mootoriõlidele.

 

ACEA klassifitseerib mootoriõlisid nende sobivuse järgi mootori tüübile ja heitgaasi järeltöötlustehnoloogiale. A ja B klass kirjeldavad näiteks High-SAPS õlisid harilikele bensiini- ja diiselmootoritele. C klass hõlmab Low– või Mid-SAPS õlisid moodsaimate heitgaasi järeltöötlussüsteemidega sõidukitele. Need sõidukid vajavad spetsiaalseid mootoriõlisid, mis takistavad tahmafiltri (DPF) ummistumist. Olenevalt tuhka tekitavate ainete sulfaattuha, fosfori ja väävli lubatud sisaldusest jagunevad nad Low- ja Mid-SAPS õlideks. Veoautode diiselmootorite õlid liigituvad E klassi. Mootoriõlide jõudlusprofiilide eristamiseks ACEA klasside siseselt on kasutusel numbrid. Seejuures ei tähenda suurem number kõrgemat jõudlust.

 

Kui olemasolevad nõuded pole enam uue generatsiooni mootorite jaoks piisavad, töötatakse välja uusi mootorikatseid ja tehakse ACEA klassides muudatusi. Koos ACEA 2016 avaldamisega võeti muu hulgas kasutusele kaks uut oksüdatsioonikatset seoses biokütuste suurenenud nõudlusega ja nende kõrgema põlemistemperatuuriga. Kuna biodiisel põleb võrreldes fossiilse diislikütusega kõrgemal temperatuuril, soodustab see mootoriõli oksüdeerumist.

 

Peale selle lisati 2016. aastal uuendatud ACEA klassifikatsioonisüsteemi ACEA C5 klass, mis kajastab suuremat kütusesäästu võimaldavate ja CO2 heitmeid vähendavate mootoriõlide jõudlusnõudeid. Kõnealune klass kirjeldab heitgaasi järeltöötlussüsteemidega sõidukitele sobivaid Mid-SAPS mootoriõlisid HTHS viskoossusega vahemikus ≥ 2,6 kuni ≤ 2,9 mPa*s (mõõdetud 150 °C juures). Mootoriõli peab seejuures saavutama stendikatsel vähemalt 3% kütusesäästu.

 

ADDINOL Superior 020 C5

 

Hoolikalt valitud manuste kombineerimisel sünteetiliste baasõlidega on saavutatud ADDINOL Superior 020 C5 olulised eelised:

 

Superior-020-C5

 

  • väiksem kütusekulu
  • suurepärane voolavus madalatel temperatuuridel
  • optimaalne viskoossus kõikides sõidutingimustes
  • usaldusväärne kulumisvastane kaitse
  • mootori laitmatu puhtus
  • optimaalsed õlivahetusvälbad, ka hooldusvälba andursüsteemide (FSS) kasutamisel

 

 

 

Madal viskoossus tagab optimaalse voolavuse ning aitab märgatavalt vähendada CO2 heitmeid ja kütusekulu. Arvukate erinevate heakskiitude ja spetsifikatsioonide tagamiseks leidub ADDINOLi sortimendis terve rida autotootjate poolt heakskiidetud mootoriõlisid sõiduautode mootoritele. Autotootjate nõuded muutuvad ACEA ja API üldiste nõuete kõrval üha individuaalsemaks ja spetsiifilisemaks. ADDINOL Superior 020 C5 on arendatud bensiini- ja diiselmootoritele ning täidab ACEA C5 ja Volvo spetsifikatsiooni VCC RBS0-2AE nõudeid.