Viimasel ajal räägitakse palju efektiivsest energiakasutusest, CO2 bilansist ja keskkonnakaitsest. Ka koduste majapidamiste varustamisel elektri- ja soojusenergiaga muutuvad alternatiivsed suunad üha tähtsamaks. Tänavusel Hannoveri messil esitles VNG Leipzig koos Kirsch HomeEnergyga innovaatilist mikrokoostootmisseadet L 4.12. Selles kompaktses  elektri- ja soojusenergia koostootmisseadmes on kasutusel Addinoli gaasimootoriõli.

Verbundnetz Gas AG (VNG), mille peakorter asub Leipzigis, kuulub Euroopa 10 tähtsaima maagaasi importija hulka ning on tegev gaasi sisseostu, müügi, hoiustamise, logistika ja teeninduse valdkonnas peamiselt Saksamaal, aga ka teistes Euroopa riikides, nagu Itaalias, Taanis, Poolas, Prantsusmaal ja Austrias. Trieris asuv Kirsch GmbH on tuntud elektritootmisseadmete arendamise, tootmise ja turustamise poolest. Kirsch GmbH laia sortimenti kuuluvad haiglate või arvutuskeskuste varutoitesüsteemid, erigeneraatorid tsiviil- ja militaarsektorile, diiselelektrilised ajamid kasutamiseks bussides ja rongides ning soojuse ja elektri koostootmisjaamad.

Mõlemad ettevõtted arendasid ühiselt kompaktse koostootmisseadme soojuse ja elektri sõltumatuks ja tasuvaks tootmiseks ühe- või kahepereelamutes, mille aastane soojuse kogunõudlus on 25 000 kuni 30 000 kWh. Mikrokoostootmisseadme L 4.12 mõõtmed on 1270 mm x 675 mm x 790 mm ning see kaalub ca 200 kg. Seade töötab koostootmise põhimõttel, võimaldades maagaasist toota soojus- ja elektrienergiat oma tarbeks. Energia ülejäägid saab müüa elektrivõrku. Soojuskoormuse järgi juhitav süsteem saavutab vähemalt 95% kogukasuteguri (soojuslik kasutegur 70%, elektriline kasutegur 25%). Seadme võimsus: termiline võimsus 5–12 KW, elektriline võimsus 2–4 KW. Võrreldes elektri ja soojuse eraldi tootmisega on võimalik säästa 35% primaarenergiat, CO2emissioon väheneb ca 33%. (Lisainfo ja tehnilised andmed aadressil www.kirsch-homeenergy.de.)

Kompaktsete koostootmisseadmete aastane energia tootmisvõimsus on 2000–3000 tundi. Selleks et kasutussõbralike ja lihtsalt paigaldatavate seadmete hoolduskulud oleksid võimalikult väiksed, peab suhteliselt väikse õlikoguse (5,6 liitri) juures saavutama õlivahetusintervalli, mille pikkuseks on üks aasta. Selleks töötas Addinol tihedas koostöös VNG-ga välja spetsiaalse gaasimootoriõli. Monoviskoosne mootoriõli on toodetud sünteetilistest koostisainetest, mis aitavad tagada õli erakordse vananemiskindluse ja pika kasutusea ning soojuskoormuse järgi juhitavate seadmete ühtlaselt stabiilse määrimise stop & go töörežiimil. Toode talub optimaalselt maagaasi kõrgeid põlemistemperatuure. Lisaks kaitseb väikekoostootmisseadmetele ettenähtud Addinoli gaasimootoriõli parimal võimalikul moel kulumise eest ning hoiab mootorid laitmatult puhtad.

Uusi seadmeid esitleti Hannoveri messil 19.04.–23.04.2010. Ametlikuks müügistardiks on kuulutatud 2011. aasta märts. Kuni selle ajani testitakse umbes 150 kompaktset koostootmisseadet põhjalikult koostöös erinevate kommunaalettevõtetega. Addinoli gaasimootoriõli on eksklusiivselt kasutusel esmase õlina ja teenindustootena.