Hoolimata möödunud aastatel valitsenud poliitilisest ja majanduslikust ebakindlusest mitmetes Addinoli ekspordiriikides on meie Saksa emafirmal ADDINOL Lube Oil GmbH-l õnnestunud iseäranis tööstusvaldkonnas kindlustada ja tugevdada oma turupositsiooni kvaliteetmäärdeainete pakkujana. Arvestades suurenenud nõudlust Addinoli kaubamärgi määrdeainete järele, koostati mitmeetapiline investeerimisplaan Leunas asuva tehase ja büroopinna laiendamiseks. See järjekordne verstapost Addinoli edukalt kulgenud ajaloos on ideaalselt ajastatud samale aastale Addinoli 80. juubeliga.

ADDINOL Lube Oil GmbH osanikud dr Hans H. Koehn ja Georg Wildegger tähistasid 26. aprillil oma meeskonna seltsis nurgakivi panekut peakontori juurdeehitusele, millega anti ühtlasi avapauk rohketele muudatustele nii administratiivtöös kui ka tootmises. „Uue hoonekompleksiga ei tekita me mitte ainult juurde bürooruume, mida oli juba ammu hädasti vaja, vaid loome ka ruumide ja tööprotsesside ümberkorraldamisega ideaalsed töötingimused. Investeering näitab ühtlasi, kuivõrd kõrgelt hindame seda, et meie peakontor asub Leunas ja tootmine Saksamaal,“ rõhutab firma tegevjuht Georg Wildegger.

Ehituslikes ümberkorraldustes mängib keskset rolli ka suurenev nõudlus koolituste järele, mida viivad läbi spetsialistid Addinoli rakendustehnika- või tootearendusosakonnast. Tänu täiendavatele nõupidamis- ja konverentsiruumidele saab tulevikus Addinoli Akadeemia loengutel osaleda vajadusel korraga mitu suuremat rühma huvilisi. Leuna peakontori töötajaid peaks aga kindlasti rõõmustama kohvi- ja lõunapauside võimalus uuel rajataval päikeseterrassil.

Ehitustegevusest ei jää Addinoli juubeliaastal puutumata ka tehas. Üksikuid tootmishalle ühendavate juurdeehitustega on plaanis luua võimalused erimäärdeainete, nagu nt turbiiniõlide kasvava nõudluse katmiseks. Paremate ruumilahendustega ja seadmete ümberstruktureerimisega tagatakse suurem tootmisvõime ja optimeeritud tootmisprotsessid. Addinoli kvaliteet-määrdeained lahkuvad ka tulevikus tehasest eeskujulikult villituna ja pakendatuna 1 l kuni 20 l kanistritesse. Lisaks suurendab Addinol uue täisautomaatse väiketaara pakendamisliiniga tootmismahtu, et säilitada tarnekindlus ka suuremate ostukoguste puhul.