Selleks et rahuldada aina kasvavat nõudlust ADDINOLi määrdeainete järele, võttis meie Saksa emafirma Leunas nelja aasta eest vastu otsuse investeerida oma tootmis- ja laomahu suurendamisse. Kõigepealt paigaldati 2019. aastal uus tsisternide plokk, mis võimaldab ADDINOLil hoiustada suuremat tagavara tootmiseks vajalikke tooraineid. Järgmise sammuna võeti 2022. aasta oktoobris kasutusele uus ladu, mis mahutab kaks korda rohkem valmistoodangut. Tänu sellele on võimalik toota määrdeaineid suuremate partiidena, et vältida tarnekatkestusi. Suurem ruum tähendab ühtlasi ka paremaid logistilisi tingimusi. Uus ladu valmis täpselt õigeks ajaks, sest ADDINOL kasvab jõudsalt edasi. Ettevõtte käive ületas majandusaastal 2021/22 esimest korda 100 mln euro piiri.

Uues laos on ADDINOLi määrdeainete jaoks palju ruumi

Roheline elekter hoolimata energiakriisist

Värskelt valminud laohoone maksimaalseks ärakasutamiseks paigaldati katusele päikesepaneelid, mis katavad ühe kolmandiku Leunas asuva ADDINOLi tehasekompleksi elektritarbest. Päikesepark hakkab tootma umbes 425 000 kWh elektrit aastas. Selle investeeringuga on ADDINOL esimene ettevõte Leuna keemiatööstuspargis ja praeguseks energiakriisiks hästi ette valmistunud. Päikesepaneelid on ka järgmine samm eesmärgi suunas toota tulevikus kliimaneutraalseid määrdeaineid. Päikesepargi avamisele tuli kohale Saksi-Anhalti liidumaa peaminister dr Reiner Haselhoff, kes õnnistas uue jaama sisse koos InfraLeuna tegevjuhi dr Christof Güntheri ja ADDINOL Lube Oil GmbH tegevjuhi Georg Wildeggeriga. Selleks et vähendada oma sõltuvust välistest energiapakkujatest, kaalutakse praegu võimalust paigaldada täiendavaid päikesepaneele ka teistele ADDINOLi kompleksi hoonetele.

Dr Christof Günther (vasakul), dr Reiner Haselhoff (keskel) ja Georg Wildegger (paremal) õnnistavad päikesejaama sisse