Üle 90% paigaldatud veerelaagrite määrimiseks kasutatakse määret. Kui määrde kasutusiga on lühem kui laagri tööiga, nõuavad laagrid järelmäärimist. Arvestades konkreetseid kasutustingimusi, on määrimisvälp ja -kogus üldjuhul ette antud masina- või laagritootja poolt. Hoolimata sellest näitab praktika, et umbes 70% kõikidest veerelaagrite riketest on põhjustatud määrdeainest. Isegi siis, kui kasutatakse sobivat määrdeainet, võivad laagri rikke põhjuseks olla vaegmäärimine, liigmäärimine, mustus või vananemisest tingitud määrdeaine muutused.

Pulsarlube kaubamärgi automaatmäärimisseadmed pakuvad soodsat alternatiivi manuaalsele järelmäärimisele määrdepressiga. Ühelt poolt aitavad Pulsarlube süsteemid kokku hoida tööaega, mis kulub manuaalsele järelmäärimisele. Teisalt on võimalik vältida manuaalsel järelmäärimisel tehtavaid vigu, nagu nt laagri liigmäärimist. Pärast Pulsarlube süsteemi paigaldamist on võimalik määrdeainega varustada usaldusväärselt ja ohutult määrimiskohti, mis on raskesti ligipääsetavad. Plastsete määrete pumpamiseks ettenähtud süsteemide kõrval on Pulsarlube tooteseerias olemas ka seadmed, millega saab pumbata määrdeõlisid.

Järgnev tabel (1) annab võrdleva ülevaate ADDINOLi pakutavatest Pulsarlube seadmetüüpidest.

Saadaval olevad Pulsarlube süsteemid ADDINOLi sortimendis

määrdeaine

PULSARLUBE süsteem

korduvtäidetav

määrdeaine mahuti

määrimiskohti seadme kohta

märkused

määre kuni NLGI 2

EX

täitekomplektiga

250 ml

1

–  patareitoitega
–  tööaeg programmeeritav
–  ATEX sertifikaat

M

täitekomplektiga

250 ml

500 ml

1–8

–  patareitoitega
–  tööaeg programmeeritav

MS

täitekomplektiga

250 ml

1–8

–  patareitoitega
–  tööaeg programmeeritav
–  masinaga sünkroniseeritud

S

määrdepressiga

100 ml

1

–  patareita
–  tööaeg pole programmeeritav

V

pole korduvtäidetav

250 ml

1

–  patareitoiteg
–  tööaeg programmeeritav

määrdeõli viskoossusega 10–10000 cSt
40 °C

OL 500

määrdeõli nõuga

500 ml

 1–4

–  patareitoitega
–  tööaeg programmeeritav

Tabel 1

Lisaks Pulsarlube seadmetele saab ADDINOList osta tööks vajalikke määrdega täidetud täitekomplekte (servicepacks). Tabelis 2 on toodud standardsortimendis olevad määrded ning nende 250 ml ja 500 ml täitekomplektide artiklinumbrid. Eeldusel, et eelnevalt on kokku lepitud minimaalne tarnekogus, on võimalik täitekomplekte täita ka muude ADDINOLi määretega. Igal juhul peab arvestama sellega, et määrdeid, mille NLGI klass on suurem kui 2, ei ole võimalik kirjeldatud määrdejaoturitega usaldusväärselt pumbata. Kõiki tabelis 2 nimetatud määrdeid saab lisaks tarnida ka Pulsarlube V seadmetes.

Saadaval olevad ADDINOLi määrete 250 ml ja 500 ml täitekomplektid PULSARLUBE M, MS ja EX tüüpi seadmetele

ADDINOLi toode

tahkesti

baasõli

baasõli viskoossus 40 °C
kasutustemperatuur

250 ml artiklinumber

500 ml artiklinumber

Mehrbereichsfett
LM 2 EP

Li-12-hüdroksüstearaat
mineraalõli

110 cSt
-30 °C kuni +130 °C

71702195

71702197

Mehrzweckfett
L 2 MO

Li-12-hüdroksüstearaat
mineraalõli

155 cSt
-30 °C kuni +130 °C

71705395

Hightemp EK 2

Li-kompleksseep mineraalõli

170 cSt
-30 °C kuni +150 °C

71723695

71723697

Ökoplus BG 2

Li-Ca-seep
taimeõli

35 cSt
-20 °C kuni +100 °C

71721895

Longlife Grease
HP 2

Li-Ca-seep
mineraalõli

400 cSt
-25 °C kuni +140 °C

71720395

Wear Protect HTP 2

Li-Ca-seep
mineraalõli

920 cSt
-20 °C kuni +120 °C

71720095

Multiplex FD 1

Al-kompleksseep sünteesõli

260 cSt
-40 °C kuni +160 °C

71721995

Hightemp XFT 2

polükarbamiid
sünteesõli

460 cSt
-30 °C kuni +180 °C

71720195

Tabel 2

Peale nimetatud Pulsarlube seadmete saab ADDINOLi kaudu osta ka lisaseadmeid, nagu nt ühendusvinkleid, pidevtoimejaotureid, toitetorusid ja siirdemuhve. Nendest tarvikutest on koostatud erinevad paigalduskomplektid, mis võimaldavad hõlpsalt valida vajalikud tarvikud olenevalt konkreetsest probleemist.