Ökoplus BG 2 on kuulunud aastaid ADDINOLi standardsortimenti. Tootevalikus tehtavate muudatuste tõttu ei ole see toode aga enam tulevikus saadaval. Ökoplus BG 2 määret hakkab meie tootevalikus asendama ADDINOL Ökoplus CA 2.

Mõlema toote puhul on tegemist veekindla määrdega, mis on toodetud vastavalt taimeõli ja Li/Ca-seebi ning taimeõli ja Ca-seebi baasil. Sarnane koostis tagab määrete omavahelise kokkusobivuse ja segunevuse.

ADDINOL Ökoplus CA 2 sobib ideaalselt:

•   normaalsel koormusel töötavate veere- ja liugelaagrite ning liugpindade määrimiseks;
•   kasutamiseks ehitus-, metsandus- ja põllumajandussektoris, tööstus- ja kommunaalvaldkonnas;
•   kasutamiseks määrimiskohtades, kus üleliigne määre võib sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni või veekogudesse;
•  kapede ja hüdrandikaevude kaante, vihmavee- ja kanalisatsioonikaevu- ning šahtikaante, gaasi- ja veesiibrite kaevukaante kaitseks kinnikülmumise eest;
•   puurtorude määrimiseks.
•   EI sobi harva järelmääritavate kiirete laagrite (nt rattalaagrite) määrimiseks.

Palun arvestage, et biolagunevate määrete säilivus on piiratud. Soovitame pakendeid säilitada kindlalt suletuna, kuivas ja toatemperatuuril.