Uute üleeuroopaliste eeskirjade tõttu (EL-i biotsiididirektiivi jõustumisega) on peaaegu kõikidel metallitöötluses rakendatavate veega segunevate jahutus-määrdevedelike tootjatel edaspidi võimatu turustada mikrobiotsiide oma ettevõtte nime all. Seetõttu ei saa Addinol enam pakkuda süsteemipuhastusvahendeid ADDINOL Penta-Fluid SR 160, ADDINOL Penta-Fluid BF 130 ja BC 5. Nimetatud tooted on edaspidi saadaval ainult vastavate biotsiiditootjate tootenimega.

Meie otsuse peamised põhjused on järgnevad:

  • nii EL-i liikmesriikides kui ka riikides väljaspool Euroopat on mikrobiotsiididele kehtestatud registreerimiskohustus. Sellele lisanduvad erinevad siseriiklikud nõuded, mis reguleerivad kõnealuste ainete käitlemist.
  • EL-i biotsiididirektiivi lisa nr 1 vastuvõtmisega kaasneb kõikide mikrobiotsiidide registreerimiskohustus, mis on seotud suurte kuludega. Neid kulusid on võimalik kanda vaid juhul, kui mikrobiotsiide toodetakse ja turustatakse väga suures koguses.
  • EL-i direktiivide ja erinevate riikide seadusandluse paralleelne jälgimine, täitmaks kõiki kohustusi seoses mikrobiotsiidide koostisosade piirmäärade kontrollimise, täitmise ja tuvastamisega, on väga töö- ja ajamahukas.
  • Mikrobiotsiidide tarnimisega kaasneb kohustus, lülitada sihtriigis tööle hädaabinumber, kust inimesed saaksid infot oma emakeeles.

Nende rangete nõuete tõttu on osad mikrobiotsiidide tootjad oma tootmise peatanud. Mikrobiotsiidide turustajad, sealhulgas ka Addinol, on võtnud vastu otsuse, pakkuda edaspidi vajalikke mikrobiotsiide väheste alles jäänud mikrobiotsiiditootjate tootenimede all. Ekspordi puhul tuleb kindlasti arvestada, et konkreetsesse sihtriiki tohib tarnida vaid neid mikrobiotsiide, mis on selles riigis registreeritud!

Meie käsutuses on erinevate mikrobiotsiidide tootelehed ja ohutuskaardid ning me väljastame neid vastavalt oma partnerite soovile. Kuna erinevates riikides on registreeritud erinevad mikrobiotsiidid, saame tarnida ainult õigeid, lubatud tooteid, mille hinnad võivad aga olla erinevad. Esitades päringu vastava mikrobiotsiidi, nagu nt süsteemipuhastusvahendi (endise nimega ADDINOL Penta-Fluid SR 160), kohta, teatame Teile kohe uue hinna, mis konkreetses riigis lubatud tootele kehtib.