Gaasimootorite kasutamine muutub sõiduautode kõrval järjest populaarsemaks ka  ühistranspordis. Seda iseäranis linna- ja maaliinibussides. Üha enam linnu ja valdasid otsustab gaasikütusel töötavate ühissõidukite kasuks. Väiksest õli- ja kütusekulust tuleneva rahalise kokkuhoiu kõrval on eriliseks eeliseks väike heitgaaside hulk, mis aitab säästa keskkonda.
Addinol pakub sõidukite gaasimootoritele, mis nõuavad SAE 10W-40 klassi õli, madala tuhasusega mootoriõli ADDINOL Extra Truck MD 1049 LE, millel on olemas MAN M 3271-1 litsents.

Nõuded, mida gaasimootoriõlidele esitatakse, on eriti kõrged. Põlemisel tekkivate kõrgemate temperatuuride tõttu saavutatakse mootoris kõrgem temperatuuritase, millele mootoriõli peab vastu pidama. Temperatuuri tõus soodustab setete teket põlemiskambris ja kolbidel. Seetõttu tuleb tingimata kasutada madala tuhasusega mootoriõli, mis tekitab minimaalselt setteid. Pealegi on kuiva maagaasi määrimisvõime võrreldes diiselkütusega peaaegu olematu. Lisaks satub maagaasi kõrge vesinikusisalduse tõttu põlemisel mootoriõlisse vett, mis võib tekitada korrosiooni ja soodustada kulumist. Kui sõidukit kasutatakse valdavalt lühimaasõitudeks, ei saa mootoriõlisse sattunud vesi madalama õlitemperatuuri tõttu piisavalt aurustuda.

ADDINOL Extra Truck MD 1049 LE täidab tänu spetsiaalsele manusekomplektile kõiki neid nõudeid. Low SAPS õlina (sisaldab vähem tuhka tekitavaid manuseid) tekitab ta minimaalselt setteid. Koos tõhustatud pesemisvõimega tagatakse mootori laitmatu puhtus. Tänu suurepärasele vananemiskindlusele ja nihkepinge stabiilsusele määrib õli kindlalt kõikides ekspluatatsioonitingimustes.

Õli erakordsete omaduste tõttu väljastas mootoritootja MAN Nutzfahrzeuge AG ADDINOL Extra Truck MD 1049 LE mootoriõlile MAN M 3271-1 litsentsi kasutamiseks sõidukite mobiilsetes gaasimootorites, mis nõuavad SAE 10W-40 klassi õli. Lisaks pikendati kuni 2014. aastani MAN litsentsi M 3477.