Siemens AG, Mechanical Drives Business Unit (Siemens MD) muutis Flenderi reduktorites kasutatavate määrdeõlide spetsifikatsioone. Täiendatud nõuetele ei vastanud sugugi kõik siiani heakskiitu omanud õlid. Üle 50 toote eemaldati senisest nimekirjast. Eco Gear M ja S seeria vastavate viskoossustega õlid läbisid edukalt ranged katsed, mis tuli sooritada ettevõttevälistes laborites ja olid seotud suurte kuludega. Õlide jõudlust tõestab Siemens AG kasutusluba.

Määrdeained valib välja seadmete käitaja. Selleks et tarbija valikut lihtsustada, soovitab Siemens MD määrdeaineid, mis pidasid nendele kohati äärmuslikele katsetele vastu. Need soovitused kehtivad ühtlasi garantiitingimusena.
Kui siiani piisas tihendikatse läbimiseks 168 tunnist, siis nüüd nõutakse 1008 tundi. Seniseid ja uusi tihendimaterjale, nende seas ka NBR tihendeid, koormatakse kõrgemate temperatuuridega. Kokkusobivuskatset sisepinnavärvidega muudeti veelgi rangemaks ning testimiseks kasutati täiendavaid, ka vees lahustuvaid värve.
Uute katsetena lisandusid muu hulgas vahukatsed erinevate sissetöötamisõlidega, mikropitingukatsed veega ja rangemad FE-8 laagrikatsed.

ADDINOL ei garanteeri mitte ainult Eco Gear M ja Eco Gear S toodete vastavust DIN 51517-3 miinimumnõuetele, vaid on tõestanud õlide jõudlust nõutud katsete läbimisega Siemensi kasutusloa jaoks Flenderi silinder-, koonus- ja planetaarreduktorites. Nõutud kasutusomaduste säilimist üle 10 000 töötunni mineraalsete õlide puhul ja üle 20 000 töötunni sünteetiliste toodete puhul kinnitab ADDINOLi pikaealisusgarantii.

Kuna katsed on seotud suurte kuludega ja müügikogused on suhteliselt väiksed, loobuti kasutusloa taotlemisest väiksema viskoossusega toodetele. Me garanteerime, et nende toodete jõudlus vastab Siemens AG heakskiitu omavate viskoossusklasside omale ja võime seda vajadusel kirjalikult kinnitada.

Uus on ka see, et kasutusluba kehtib 5 aastat, juhul kui toote koostist ei muudeta. Seejärel tuleb kogu protseduur uuesti läbida.

Täpset infot saate Siemens AG, Mechanical Drives Business Unit ametlikult kodulehelt http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42962623/130000