Tarbija ohutus on esmatähtis! Määrdeained, mida kasutatakse toiduainete ja jookide tootmisel ja pakendamisel, peavad olema maitsetud ja lõhnatud ning vastama toidualaste õigusnormide nõuetele. ADDINOL pakub FoodProof sarja toodetega laia valikut määrdeaineid, mida tohib kasutada toiduainete tootmisel ja pakendamisel. Kõik need tooted on NSF-i (National Sanitation Foundation) poolt sertifitseeritud ja liigitatud H1 kategooria määrdeainete alla.

Ka erimäärdeained, nagu kõrgtemperatuurilised ketiõlid, peavad mõningates kasutusvaldkondades vastama toiduohutusega seotud tehnilistele nõuetele. Näiteks toiduainete pakendamiseks ettenähtud plastkilede tootmisel kasutatavad kõrgtemperatuurilised ketiõlid peavad olema registreeritud NSF H1 kategooria määrdeainetena, kuna määrdeaine kokkupuudet toiduainega pole võimalik välistada. Ühtlasi peab aga ketimäärdeõli paistma kiletootmisel valitsevates eriti rasketes ekspluatatsioonitingimustes silma ka suurepärase jõudlusega. Ülesanne, mis veel läinud aastatel polnud tehnoloogiliselt teostatav. Kiletootjatel tuli seetõttu leppida siiani mitmete piirangutega. Ühelt poolt puudutas see masinate võimsust ja kiirust, teisalt kilede kasutamist toidupakenditena.

Esimene turul!

Uus kõrge jõudlusega ketimäärdeaine Cliptec XHS 485 FG murrab tehnoloogilisi piire ja lahendab siiani võimatuna tundunud ülesande. Ketiõli paistab kilevenitusmasinate rasketes töötingimustes silma suurepärase jõudlusega ja sobib kasutamiseks juhul, kui nõutakse NSF H1 kategooria määrdeainet. Lisaks sellele on ADDINOL esimene firma, kelle ketiõli sai heakskiidu kilevenitusmasinaid tootvalt BRÜCKNER Maschinenbault.

Heakskiidu saamiseks läbis ADDINOL Cliptec XHS 485 FG lisaks nõutud NSF H1 registreeringule põhjalikud koormuskatsed Brückneri juures. Nii testiti muu hulgas ketiõli koormustaluvust, aurustumiskadu, sadestumiskalduvust ja kokkusobivust materjalidega. Katsed andsid kinnitust õli suurepärasest vananemiskindlusest ning väga headest kulumis- ja korrosioonivastastest omadustest. Suurepäraste katsetulemuste tõttu väljastati ketiõlile heakskiit kasutamiseks järgmistes Brückneri liugketisüsteemides:

•   FOK 4.4.1  •   FOK 4.4.4  •   FOK 4.5     •   FOK 5.1

•   FOK 4.4.2  •   FOK 4.4.5  •   FOK 4.7     •   FOK 5.2

•   FOK 4.4.3  •   FOK 4.4.6  •   FOK 4.7.2  •   FOK 8.8

ADDINOL Cliptec XHS 485 FG on lisaks kontrollitud juudi- ja islamiusuliste toidu- ja puhtusealaste eeskirjade järgi ning omab koššeri ja halal’i sertifikaati.