Maagaasi ja erigaaside kasutamise osatähtsus soojus- ja elektrienergia tootmisel koostootmisjaamades on uues energialiikide kombinatsioonis üha suurenenud. Kasutage ka Teie selle turu tulusaid võimalusi! ADDINOLi gaasimootoriõlidega ja meie ainulaadse analüüsiteenusega pakume Teile optimaalseid lahendusi. Külastage ADDINOLi Biogas 2013 messil! Esitleme Teile uusimaid trende ning meie toodete ja teenuste suurepäraseid eeliseid.

Biogaasi sektori tänavune konverents toimu

b 29. kuni 31. jaanuaril Leipzigis. Konverentsiga kaasnevale suurimale biogaasiteemalisele messile Euroopas oodatakse üle 7000 külastaja. Oma tooteid ja teenuseid tutvustavad üle 420 eksponendi, kelle seas on biogaasijaamade ja seadmeosade planeerijad ja tootjad, teenindusettevõtted ning põllutehnika, biomassitoodete ja substraatide pakkujad. Esmakordselt toimub sel aastal paralleelselt Biogas messiga veel kaks messi: enertec – rahvusvaheline mess teemal energia tootmine, jaotamine ja salvestamine – ning TerraTec – rahvusvaheline keskkonnatehnika ja -teenuste mess. Olete oodatud külastama ADDINOLi messiboksi 07.21 hallis 2!

Me rõõmustame Teie külastuse üle ning informeerime Teid oma messiboksis:
ADDINOLi

gaasimootoriõlidest ning nende edukast kasutamisest biogaasiga, erigaasidega ja maagaasiga töötavates mootorites,
viimastest arengutest gaasimootorite õlituses,
meie ainulaadsest gaasimootoriõlide analüüsiteenusest.

30. jaanuaril 2013 esineb ADDINOL eksponentide foorumil kell 15.00–15.20 hallis 2 asuvas boksis 07.12 ettekandega „Kulutegur õlianalüüs? Kulu ja kasu võrdlus“.

ADDINOL Lube Oil GmbH Biogas messil
29. kuni 31. jaanuar 2013
Leipzigi messilinnak
hall 2 • messiboks 07.21
ettekanne 30.01.2013 kell 15.00–15.20, hallis 2, boksis 07.12
Jääme Teid ootama!