Oma välimuselt pole kett kuigi keeruline, kuid selle määrimine on omaette teadus. Kettide k

asutusvõimaluste rohkuse tõttu esitatakse määrdeainetele hulgaliselt nõudeid. Kettide optimaalse jõudluse ja pika tööea tagamiseks on sobiva määrdeaine kasutamine erakordselt tähtis. Vastasel korral on tagajärjeks kulumine, korrosioon, saasteained ja setted. Neist tulenev katkendlik liikumine, muutunud ketiliigendite lõtk (keti väljavenimine), valju liiku

mismüra või suisa töö seiskumine võivad viia tootmiskvaliteedi ja -mahu langemiseni ning ulatusliku remondini.

Ketimäärdeained peavad loomulikult täitma põhiülesandeid, nagu määrima, jahutama ning kaitsma hõõrdumise, kulumise ja korrosiooni eest. Lisaks ei tohi nad soodustada setete teket. Nad peavad olema survekindlad ja leevendama ajamikettide töös sageli esinevaid tõukeid ja lööke. Väike õlikulu ja energia kokkuhoid on täiendavad eelised. Määrdeaine vastavad omadused sõltuvad baasõlist, mis on kas mineraalne või sünteetiline (PAO-, estripõhine), ja manusepaketist.

Määrdeaine tähtsai

mad valimiskriteeriumid on temperatuur, keti töökiirus, ülekantav jõud ja erinõuded, mis tulenevad vastavast kasutusvaldkonnast.

Temperatuur
Ajami- ja transportöörketid töötavad sageli erakordsetes temperatuuritingimustes. Külmhoonete transportöörketid töötavad näiteks väga madalatel temperatuuridel. Optimaalse määrimise tagamiseks peaksid seetõttu selle valdkonna ketiõlid olema madala hangumistemperatuuri ja viskoossusega. Pagaritööstuse ahjude transportöörketid nõuavad aga hoopis temperatuurikindlaid kõrge viskoossuse ja leektemperatuuriga määrdeaineid. Seepärast kasutatakse neis tööstusharudes üksnes sünteetilistest baasõlidest toodetud ketiõlisid.

Kiirus
Sõidukite kiiresti liikuvad ketid nõuavad väga hea nakkevõimega õlide kasutamist, et vältida õli välja tsentrifuugimist. Vastukaaluks sõidukitele vajatakse kiiretes t

ööstusmasinates täpse doseerimise tõttu vaid minimaalses koguses õli. Vajaliku nakkuvuse tekitab siin (õli roomavuse ja libisemisvõime tõttu) enamasti ainult normaalne füüsikaline nakkuvus õlitusavas. Sellega saavutatakse optimaalne energiakulu.

Koormus
Määrdeaine valikul mängib tähtsat rolli ka keti koormus. Suurema koormuse esinemisel nõutakse üldjuhul kõrgema viskoossusega ja heade sööbimisvastaste omadustega manuseid sisaldava määrdeaine kasutamist.

Töökeskkonna tingimused
Kui ketid puutuvad töötades kokku tolmu, vee või agressiivsete ainetega, vajatakse määrdeaineid, mis on eriti hea roomavusega. Need määrdeained tungivad ketilülide vahele, tagades nõnda kindla kaitse korrosiooni ja kulumise eest.

Spetsiaalsed kasutusvaldkonnad
Erilist ettevaatust nõudvates valdkondades, nagu nt toiduaine-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses, kasutatakse määrdeaineid, mis ei ole kokkupuutel toiduainete, ravimite või kosmeetikatoodetega ohtlikud, s.t ei saasta toodet ega kahjusta tarbija tervist. Need määrdeained peavad olema kantud NSF H1 toodete nimekirja või vastama rangetele füsioloogilistele nõuetele. Põllu- ja metsam

ajanduses, nt saekettide määrimisel, tuleb kasutada biolagunevaid tooteid.