Krediidiinfo AS hindab igal aastal Eestis registreeritud ettevõtete reitingut nende finantsnäitajate põhjal. Käesoleval aastal sai Addinol Mineralöl Marketing OÜ reitingu AA, mis on samm kõrgemal kui eelmisel aastal saavutatud A reiting ja vaid samm allpool kõige kõrgemast AAA reitingust.

Antud reiting tõestab Addinol MM OÜ usaldusväärsust nii koostööpartneritele kui ka oma töötajatele. Firma on hea tervise juures ja jätkuvalt elujõuline, mis annab pikaajalises perspektiivis turvatunde kõigile, kes Addinoliga kokku puutuvad.

Krediidiinfo reiting määratakse ettevõtte majandus-, finants- ja maksekommete hinnangu koondhindena. Reitingud jagunevad seitsmesse kategooriasse: suurepärane (AAA), väga hea (AA), hea (A), rahuldav (BBB), kasin (BB), nõrk (B), mitterahuldav (C).

Võrreldes Eesti ettevõtete üldist käekäiku aastatel 2007 ja 2008, võib täheldada pigem krediidireitingu languse tendentsi. B ja C kategooriatesse kuuluvate ettevõtete arv on kasvanud. Addinol MM OÜ on aga liikunud vastupidises suunas.

Eesti ettevõtete jagunemine 2008. ja 2007. a reitingu järgi protsentuaalselt:

Reiting AAA AA A BBB BB B C
Ettevõtted 2008 1,5% 12,3% 15,9% 28,4% 24% 12% 5,9%
Ettevõtted 2007 1,5% 12,5% 16,7% 30% 23,5% 11,3% 4,4%