Keskkonnateadlikkus kasvab iga päevaga ning üha enam soovitatakse kasutada ka ehitus- ja tööstusmasinates mineraalõli asemel bioloogiliselt kiiresti lagunevaid keskkonnasõbralikke hüdroõlisid. Kui masinad töötavad näiteks veekaitsealadel, on biolagunevate õlide kasutamine lausa kohustuslik.

Terminiga bioõli, millega enamasti tähistatakse võrreldes mineraalõlidega bioloogiliselt kiiremini lagunevaid hüdroõlisid, tuleb olla ettevaatlik. Põhimõtteliselt tuleb välja selgitada, millist katsemeetodit selle väite tõestamiseks kasutati. Termini taga on ranged nõuded ja spetsiifilised katsed.

Praegu kasutatakse bioloogiliselt kiiresti lagunevate hüdroõlide liigitamiseks vastavatesse ainegruppidesse rahvusvaheliselt kehtivat standardit ISO 15380. See standard defineerib ka HEPR hüdroõlisid (Hydraulic Oil Environmental Polyalphaolefine and Related Products). Muu hulgas nõutakse täieliku biolagunevuse testi läbimist, mis vastab OECD 301 nõuetele või samaväärsetele normidele. See tähendab, et 28 päeva jooksul laguneb vähemalt 70% ainest. Osade õlide puhul võib see olla isegi vähemalt 95%.

Saksamaa tuntuim õlilabor Ölcheck soovitab üleminekul bioõlile olla eriti ettevaatlik. Vana mineraalõli peab masinast täielikult välja laskma ja loputama süsteemi bioõliga kaks korda. Lõpuks võib süsteemi jääda veel ainult kuni 2% mineraalõli. Seda sellepärast, et suurem mineraalõlisisaldus ei halvenda mitte ainult õli bioloogilist lagunevust, vaid ka õhu eraldusvõimet. Tagajärgedeks võivad olla kavitatsioon hüdropumpades, õli vahutamine ja pumba kiire ülesütlemine.

Liebherri roomikbuldooserid on kasutusel ehitusplatsidel kõikjal maailmas ning need on tuntud kui masinad, mis teevad ülimalt rasket tööd karmides tingimustes. Nendes masinates kasutatakse bioloogiliselt lagunevaid õlisid. Ka kõrgekvaliteedilistes Atlase rataslaadurites kasutatakse edukalt juba aastaid bioloogiliselt kiiresti lagunevaid hüdroõlisid.
Üha karmimate nõuete ja keskkonnateadlikkuse suurenemise tõttu kasvab pidevalt nõudlus masinate järele, mis juba tehases on täidetud bioloogiliselt laguneva õliga.

Hea näide biolagunevate õlide kasutamise otstarbekusest Eestis on aastate tagune juhtum, kui ühe sadama ehitusel purunes betoonimasinal voolik ja õli paiskus vette. Et kasutusel oli Addinoli biolagunev õli Ökoplus HETG 32-68, polnud avariil ökoloogilisi tagajärgi.

Bioõli tähistuse puhul tasub jälgida, et see vastaks standardis ISO 15380 nimetatud biolagunevusele või omaks pakendil ökomärgiseid. Nendega tohib toodet müüa vaid siis, kui on tõestatud selle bioloogiline lagunevus.