Jah võib küll ja seda isegi mitmel erineval moel. Näiteks järgmistel juhtudel: 1) Ebapiisava külmakindlusega jahutusvedelik võib talvel jäätuda ja mootori jahutussüsteemi mehaaniliselt purustada – mootoriplokki tekivad praod. 2) Jahutusvedeliku kontsentraadi kasutamisel jahutussüsteemis ei suuda kontsentraat mootorit palava ilmaga piisavalt jahutada ning mootor kuumeneb üle – plokikaas võib puruneda. 3) Kui jahutusvedelik ei sisalda piisavalt kaasaegseid lisandeid (näiteks inhibiitoreid), kattub süsteem paksu korrosioonikihiga – soojusvahetus on puudulik, veepump lakkab töötamast, alumiiniumradiaator hakkab lekkima.

Need on reaalsed riskid, mis kaasnevad halva või vale kontsentratsiooniga jahutusvedeliku kasutamisel auto jahutussüsteemis!

Harime ennast sel teemal. Nii teoorias kui praktikas.

1. Millistele nõuetele peab jahutusvedelik vastama?
Kontaktkorrosioon: kaasaegsete mootorite jahutussüsteemid on valmistatud mitmetest metallidest ja metallisulamitest. Kuna erinevate metallide elektrokeemiline potentsiaal on erinev, põhjustab metallidevaheline elektriline kontakt mitteväärismetallide korrodeerumist (keemilist lagunemist).

Kõrgest temperatuurist põhjustatud korrosioon: kaasaegsetes mootorites on tegemist palju kõrgemate temperatuuridega kui vanemate sõidukite mootorites. Alumiiniumi kattev kaitsekiht, mis normaalsetes tingimustes takistab korrodeerumist, ei anna kaasaegsete mootorite puhul enam piisavalt häid tulemusi. Seetõttu võib alumiiniumile tekkida väga kiiresti paks korrosioonikiht.
Inhibiitorite (keemilisi reaktsioone takistavate, pidurdavate või aeglustavate ainete) lisamisel jahutusvedelikku moodustub alumiiniumi pinnale kaitsekiht, mis takistab korrosiooni teket.

2. Kas Addinoli jahutusvedelikud kaitsevad hästi igat tüüpi mootorit?
Jah. Addinol pakub iga mootori jahutussüsteemile sobilikku jahutusvedelikku!

pH väärtus: eriti ohtlikku mõju avaldavad alumiiniumile happelised jahutusvedelikud. Seepärast peab jahutusvedeliku pH olema neutraalne. Addinoli toodete pH väärtused on neutraalsed.

ADDINOL Antifreeze G 12 on eriti sobilik kasutamiseks alumiiniumist võimsate bensiini- ja diiselmootorite jahutussüsteemides, kuna sisaldab rohkelt kaitsvaid spetsiaallisandeid. Tänu sellele on ADDINOL Antifreeze G 12 kaks korda pikema kasutuseaga kui tavapärased jahutusvedelikud.

ADDINOL Antifreeze Super omab litsentse ja sobib kasutamiseks kõikide sõiduautode ja veokite kaasaegsete bensiini- ja diiselmootorite jahutussüsteemides – tava- ja kergmetallmootorid (alumiinium või alumiiniumisulamid).

ADDINOL Antifreeze on tasakaalustatud manustega litsentsideta jahutusvedelik ning kuulub seega soodsamasse hinnaklassi. Ta sobib kasutamiseks ka kergmetall-sisepõlemismootorite (alumiinium või alumiiniumisulamid) jahutussüsteemides. Ennekõike sobib ADDINOL Antifreeze kasutamiseks vanema segasõidukipargi puhul.

3. Miks on vaja vahetada jahutusvedelikku?
Jahutusvedelikku tuleks sõidukites vahetada vastavalt autotootja ettekirjutustele kuni viie aasta tagant, kuna mootori jahutussüsteemi suur termiline koormus põhjustab jahutusvedelikus sisalduvate korrosioonivastaste manuste toime järkjärgulist langust. Samas kasutatakse tänapäeval paljudes uutes autodes (VW, Audi, BMW) eluaegseid jahutusvedelikke.

4. Missugune peaks olema jahutusvedeliku ja vee vahekord?
Optimaalse külma- ja korrosioonikindluse tagamiseks soovitatakse jahutusvedeliku ja vee vahekorda 1:1 (50% kontsentraati ja 50% vett), mis tagab jahutussüsteemi kaitse kuni -40 °C puhul.

5. Miks peab jahutusvedeliku kontsentraati kindlasti lahjendama?
Kui jahutusvedeliku kontsentraati ei lahjendata, hangub kontsentraat juba umbes -12 °C juures ning jahutus- ja mootorisüsteem saavad kahjustada. Teiseks ei suuda kontsentraadid mootorit piisavalt jahutada, mille tagajärjeks võib olla mootori ülekuumenemine. Parimaks kontsentraadi lahjendajaks on vesi, kuna tal on suur eri- ja aurustumissoojus.
Et kaitsta mootori süsteemi korrosiooni ja külma ilmastiku korral külmumise eest, tuleb kindlasti kasutada jahutusvedelikku.

6. Kas lahjendamiseks võib kasutada tavalist kraanivett?
Jah. Kui aga kraanivesi on väga kare, soovitame kraanivee hulka segada destilleeritud vett.

7. Kas jahutusvedelikke võib omavahel segada? 
Sellega tuleb olla ettevaatlik! Erinevate tootjate jahutusvedelikke pole soovitav omavahel segada. Samas on lubatud segada tooteid ADDINOL Antifreeze G 12 ja Antifreeze Super tavapäraste silikaati sisaldavate VW-normidele vastavate TL 774-D/F või TL 774-C tüüpi jahutusvedelikega. Kuna ADDINOL Antifreeze G 12 eelisomadused, nagu parem alumiiniumikaitse ning pikem vahetusintervall, avalduvad ainult Antifreeze G 12 kasutamisel puhtal kujul, võiks seda toodet segada teiste jahutusvedelikega vaid hädaolukorras.

8. Mida teha vana kasutatud jahutusvedelikuga?
Mitte mingil tingimusel ei tohi jahutusvedelikku valada kanalisatsiooni või õlikogujasse. Jahutusvedelikud on mürgised ja tuleb kindlasti kokku koguda ning toimetada ohtlike jäätmete käitlejatele.

Soovitame vastu talve vahetada oma auto jahutusvedeliku või vähemalt kontrollida selle taset süsteemis. See säästab Teid ebameeldivatest üllatustest pakaselisel talvepäeval… Uskuge, mitte ärge veenduge, et jahutusvedelikku on lihtsam ja soodsam vahetada kui radiaatorit…